19/10/2017 Agro-ecologie en economie

Categories: Uncategorized

  Het dictaat van de huidige economie

– “Hoe gaan we 8 miljard monden voeden met agro-ecologie?”

– “Export biedt ons een positieve agrohandelsbalans”

– “Keuterboerkes doen onze economie niet draaien.”

– “Het huidige landbouw- en voedselsysteem stelt wel veel mensen te werk.”

Herkenbaar?

Voedsel Anders organiseert een denkdag met een economische kijk op agro-ecologie. We gaan in debat over de economische ideeën en knelpunten die een grootschalige transitie naar agro-ecologie tegenhouden, zowel bij ons als in het Zuiden. Welke zijn die knelpunten? Wat is er nodig voor een transitie naar een agro-ecologisch voedselsysteem? Welke rol kunnen onderzoekswereld en beleid op zich nemen? Hoe kunnen initiatieven van onderuit gestimuleerd worden?

In de voormiddag luisteren we naar twee keynotes, waarna een aantal discutanten uit het middenveld en het publiek vragen kunnen stellen en opmerkingen formuleren.

Nick Jacobs, van het International Panel of Experts on Sustainable food systems (IPES),  komt het IPES-rapport voorstellen dat beschrijft hoe de ommezwaai van industriële landbouw naar een agro-ecologisch voedinsgssysteem kan gerealiseerd worden.

Renmin Vizconda, van het Philippine Network for Food Security Programs (PNFSP), komt de knelpunten die boeren in het Zuiden ondervinden belichten. Ze zal ingaan op zowel de oorzaken als de gevolgen met speciale aandacht voor mogelijke oplossingen die zij zien vanuit hun werking, lokale en nationale realiteit.

In de namiddag verdelen we ons in een vijftal thematische werkgroepen, telkens begeleid door een expert. De dag zal worden afgesloten met een presentatie van de conclusies uit de werkgroepen en een plenair debat.

 

Praktisch

  • De voertaal in de voormiddag zal Engels zijn, met vertaling voorzien van/naar Nederlands, Frans en Spaans. In de namiddag proberen we de werkgroepen in taalgroepen te verdelen. OP vraag kunnen we alle taalrichtingen voorzien, gelieve dus bij inschrijving te vermelden in welke taal je graag wilt deelnemen: Nederlands, Engels, Frans of Spaans.
  • Onthaal met koffie 9:30- 10:00 La Foresta – Prosperdreef 9, Vaalbeek
  • Start/einde 9:30 – 16:30
  • Kostprijs: 20€/deelname* (biologische warme lunchmaaltijd wordt voorzien)
  • Inschrijvingen kan hier tot 12 oktober 2017

 

Programma & info: www.voedsel-anders.be en www.facebook.com/VoedselAndersVlaanderen

 

* als student, vrijwilliger van Dwagulu Dekkente en Solidagro betaal je slechts 10€/dag

* iedereen die zich inschrijft voor 3 of meer dagen betaalt slechts 15€/dag

 

 

 

 

Share Button

Leave a Reply