Voedselzekerheid, samenwerking en communicatie

Solidagro is een niet-gouvernementele organisatie (ngo) die de armste boerenfamilies steunt in Bolivia, West-Afrika (Senegal, Gambia, Mali en Burkina Faso) en de Filipijnen. Samen met 22 lokale partnerorganisaties werken we aan een betere voedsel- en watervoorziening voor boeren in afgelegen gebieden. We stimuleren de lokale landbouwproductie zodat meer dan 250.000 boeren zelf kunnen voorzien in hun eigen voedsel en water. Dit alles doen we samen met en vanuit de dorpen. Deze ervaringen delen we met jongeren en volwassenen in België via ons educatief aanbod.

Ontdek onze accenten:


Ontdek onze projecten 


 

 

Share Button