Verslag World Café Burkina Faso

Categories: Algemeen,Uncategorized

Op woensdag 23 november 2016 organiseerde Solidagro in samenwerking met Dwagulu Dekkente en de stad Sint-Niklaas een World Café rond het West-Afrikaanse land Burkina Faso. Doel van dit evenement was het informeren van volwassenen en jongeren omtrent specifieke thema’s als duurzame landbouw, gender landroof- en mijnbouwproblematieken. De avond ging door in de mooie concertzaal van De Casino waarbij er eerst een plenair deel plaatsvond waarna verschillende interactieve workshops gehouden werden rond de genoemde onderwerpen.

dsc_0145

Jeroen Boshart beet de spits af en gaf een algemene presentatie over het land Burkina Faso. Zo vertelde hij over het reilen en zeilen in dit arme land alsook over de historiek van de politiek en schetste een beeld van hoe de mensen er werken in de landbouw. Hij deed dit vanuit zijn ervaring die hij opdeed tijdens de inleefreizen van Dwagulu Dekkente. We kregen zo een goed beeld van de actuele situatie van het land.

dsc_0152

Vervolgens nam Lien Verstraete, Noordcoördinator bij Solidagro, het woord en vertelde ons wat meer over de huidige werking en projecten zowel bij ons als in het Zuiden. Daarbij lichtte ze ook een tipje van de sluier van het nieuwe programma dat vanaf 2017 uit de startblokken schiet en zal focussen op agro-ecologie. Daarna nam Inge Pauwels van Solidagro de micro over om een verslag te geven van de dienstreis naar Burkina die ze kort daarvoor ondernomen had. Daarbij ging ze langs bij verschillende lokale partners die werken rond voedselzekerheid. Zo passeerde ze onder meer bij georganiseerde vrouwengroepen, agroforestry projecten, bio-bedrijven, boeren- en jongerenorganisaties.

dsc_0158

Na het plenaire gedeelte werden de deelnemers opgesplitst in drie groepen die zich via een doorschuifsysteem verdeelden om te focussen op 3 deelthema’s. De eerste groep concentreerde zich op het thema agro-ecologie. Wim Vereecken, programmabeheerder West-Afrika bij Solidagro, ging dieper in op de fundamentele principes van duurzame landbouwtechnieken. Want agro-ecologie zoekt een structureel evenwicht in een landbouwsysteem waarbij de omgevings- en milieufactoren nauwgezet in de gaten worden gehouden om duurzame teelten te produceren zonder de bodem uit te putten en antwoorden te bieden op de klimaatverandering. Daarbij werd ook de link gelegd met de huidige projecten in Burkina Faso waar agro-ecologische technieken toegepast worden door de lokale landbouwers. Dit loopt niet steeds van een leien dakje, maar men maakt steeds meer vorderingen richting een duurzame voedselproductie.

dsc_0193

In de tweede workshop werd gefocust op het thema gender. Vrouwen hebben namelijk vaak een moeilijke positie binnen de landbouwsector, zeker als het aankomt op grondbezit en het oprichten van een eigen landbouwbedrijf. Christ Vansteenkiste, programma-adviseur bij Vredeseilanden, vertelde over zijn ervaring rond vrouwengroepen die specifiek werken rond de rijstteelt. Ook Inge Van Solidago gaf extra uitleg over de ervaringen en de initiatieven van lokale vrouwenorganisaties in Burkina Faso.

dsc_0190

Met de derde groep werd gekeken naar de problematiek van de opkomende mijnbouw in het noorden van Burkina Faso en naar de rol van jongeren binnen de maatschappij. Evans Tembo, oprichter van de Zambiaanse NGO Envaros, kwam vertellen over de grote impact van de grootschalige mijnbouw op mens en milieu. Daarbij vindt er heel at landroof plaats om landbouwgrond in te nemen ten koste van de boer en de lokale voedselproductie. Ook kinderen en jongeren zijn vaak het slachtoffer doordat ze gedwongen worden in de mijnen te werken in barre omstandigheden zodat hun educatie en toekomstmogelijkheden op een laag pitje vallen. In Zambia werd daarom het Youth Environment Network opgestart om jongeren te sensibiliseren en te activeren rond milieuthema’s.

dsc_0194

De geslaagde avond werd gezellig afgesloten met een drankje en een hapje waarna er nog stevig doorgepraat werd over de toekomst van de landbouw zowel hier in België als in West-Afrika. Agro-ecologie zal voor Solidagro in elk geval hét speerpunt van de werking en projecten worden om een duurzame voedselproductie te garanderen voor de toekomst.

 

Share Button

Leave a Reply