Do–a Wilma laat zien hoe het kaf van het koren wordt gescheidenSolidagro ijvert voor het recht op voedsel voor iedereen en ondersteunt het recht van volkeren en staten om autonoom hun eigen voedsel- en landbouwbeleid te bepalen.

Wij beschouwen de basisbewegingen en boerenorganisaties in het Zuiden als de motor van verandering in de samenleving. Wij ondersteunen deze beweging door capaciteitsversterking en het faciliteren van uitwisseling, samenwerking en beleidsbeïnvloeding. Onze acties zijn gericht op het verhogen en verduurzamen van de voedselproductie met het oog op economische verzelfstandiging.

Wij willen in Vlaanderen jongeren en volwassenen bewust maken van het voedselzekerheidsvraagstuk en tegelijk duiden op de globale samenhang van de voedsel – en landbouwproblematiek in Noord en Zuid. Solidagro nodigt uit tot actieve materiële en politieke solidariteit.

Solidagro werkt in een geest van verbondenheid en gelijkwaardigheid. We kiezen voor samenwerking gebaseerd op wederzijds respect, uitwisseling en dialoog.

Share Button