Solidagro ondersteunt de armste boerenfamilies in Bolivia, West-Afrika en de Filipijnen. Dankzij kleinschalige projecten zoals groentetuinen, rijstvelden en waterputten werken we samen aan hun recht op beter voedsel. Deze solidariteit willen we delen met jongeren en volwassenen in eigen land via ons educatief aanbod.

Onze activiteiten

Solidagro ijvert voor het recht op voedsel voor iedereen. We zetten ons voortdurend in om de voedselzekerheid voor boeren in afgelegen plattelandsgebieden in het Zuiden te verbeteren. Want van de 870 miljoen mensen die honger lijden, is tweederde boer. Maar deze boeren staan vaak aan de zwakste kant in de samenleving. Door
de druk op land voor de grootschalige teelt van exportgewassen moeten zij vaak leven en werken op de minst vruchtbare gronden. Ze hebben niet of nauwelijks toegang tot markten, kapitaal, of zaden, of ze zijn uiterst afhankelijk van machtige tussenhandelaren.

Samen met de boeren in onze werkingsgebieden en onze lokale partners werken we aan concrete oplossingen via:

  • Initiatieven zoals de aanleg van groentetuinen of waterputten, irrigatie, zaadbanken, introductie van aangepaste teelten
  • Het stimuleren van de oprichting van boerenorganisaties, met sterke leiders. Om samen te werken aan voedselzekerheid én om politieke veranderingen af te dwingen in hun streek of land.
  • Het aanmoedigen van het opzetten van coöperaties zodat boeren bijv. samen materiaal kunnen aankopen (zaden, bemesting, machines) of de oogst verkopen
  • Vormingen in duurzame bemestingstechieken, groententeelt, gezonde voeding, het zakelijk runnen van bijv. een coöperatieve rijstmolen

Onze filosofie

Solidagro werkt vanuit de basis. De duurzaamheid van onze projecten wordt verzekerd door er zorg voor te dragen dat de projecten gedragen worden door de boeren zelf. Boeren beheren zelf de activiteiten en investeringen. Om de duurzaamheid en efficiëntie van onze projecten nog groter te maken, zorgen we er ook voor dat onze partners in elk land en zelfs grensoverschrijdend samenkomen en elkaars projecten bezoeken. Door deze uitwisseling en netwerking leren ze continu van elkaar bij en doen ze nieuwe ideeën op.

 

Share Button