Our Phone Number: +32 3 777 20 15 Our Email Address: info@solidagro.be

Burkina Faso op weg naar agro-ecologie?

Burkina Faso op weg naar agro-ecologie?

8 de septiembre de 2020 by Solidagro vzw

In Burkina Faso heeft de minister van landbouw en waterwerken een tweedaagse werkvergadering georganiseerd om de strategische visie vast te leggen voor een goede overgang naar agro-ecologie in Burkina Faso.

Agro-ecologie in Burkina Faso, bij partners APAD.JPG

Gedurende twee dagen hebben verschillende organisaties van gedachten gewisseld over welke factoren de verdere uitrol van agro-ecologie in Burkina Faso in de weg staan. Aanwezige deelnemers waren o.a. ngo's en ontwikkelingsorganisaties, wetenschappers, universiteiten, internationale en regionale organisaties (FAO, PNUD, CEDEAO), verenigingen van producenten, actoren uit de privé sector, netwerken en platformen actief in het thema agro-ecologie, en natuurlijk niet te vergeten de overheid zelf. Samen werden beleidslijnen en thema's voorgesteld met als doel een strategie op te zetten om agro-ecologie in Burkina Faso te bevorderen.

Vermits het de eerste keer is dat een dergelijk initiatief wordt genomen met betrekking tot agro-ecologie, is het belangrijk het engagement van het ministerie van landbouw toe te juichen. Dat deze zij aan zij wil werken met ngo's en organisaties, die reeds verscheidene jaren samen met producenten op het terrein werken aan de verspreiding van agro-ecologie, is zeker te benoemen als een mijlpaal. Het is een zeer belangrijke vooruitgang in de relatie tussen de civiele maatschappij en de regering (m.a.w. tussen de rechthebbenden en de plichtsdragers). Het ministerie van landbouw is er zich van bewust dat het onmogelijk is om agro-ecologie een hogere vlucht te laten nemen zonder dat er een formeel, georganiseerd, institutioneel en politiek kader aanwezig is. Dit is precies wat er werd gezocht door middel van dit eerste overleg. Het zal zeker niet het laatste zijn.

Atelier Acteurs AE à Koudougou.jpgNatuurlijk werd er niet onmiddellijk een consensus gevonden rond alle te bespreken punten, maar het opzetten van een nationale strategie om agro-ecologie uit te rollen in Burkina Faso laat toe om vast te leggen wat het land beschouwt als agro-ecologische praktijk en eveneens om te bepalen hoe het overgangsproces naar agro-ecologie best kan verlopen. Op deze manier kunnen alle betrokken partijen gemakkelijker hun landbouwpolitiek oriënteren binnen een nationaal kader.

Het ziet ernaar uit dat agro-ecologie mooie vooruitzichten heeft indien deze dynamiek op dezelfde manier kan worden verdergezet. Het blijft echter belangrijk om als civiele maatschappij waakzaam te blijven want plichtendragers kunnen snel van mening veranderen.

Alain Traoré, onze landenvertegenwoordiger Burkina Faso/Mali, nam deel aan deze tweedaagse vergadering en schreef bovenstaand verslag.

Met dank aan Riet voor de vertaling!

Tags:

Close