Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Betekenisvolle verandering?

Betekenisvolle verandering?

3 maart 2022 door Solidagro

‘Ik herinner me nog de tijd toen onze gemeenschap nog geen rijstmolen had. Het leven was zwaar', zegt Elpedio. We nemen jullie graag mee naar de Filipijnse Cordillera. Daar werkt onze partner CDPC al meer dan 35 jaar met boer.inn.engemeenschappen rond toegang tot en gebruik van water, alternatieve en duurzame landbouwtechnieken, maar ze zorgen bijvoorbeeld ook voor een rijstmolen die het leven van 222 mensen, jong en oud, positief verandert. Duik mee in de dagelijkse Filipijnse realiteit.

Als onderdeel van de interne evaluatie van ons vijfjarenprogramma 2017-'21 werd de Most Significant Change-techniek gebruikt om een aantal verhalen te verzamelen uit onze werkingsgebieden. Deze participatieve evaluatiemethode maakt geen gebruik van indicatoren om de impact van het programma te meten. In plaats daarvan omvat het een verzameling van de meest betekenisvolle verhalen over verandering ter plaatse.

Volgende verhalen werden door de deelnemers gekozen omdat ze aantonen hoe ons Filipijns programma niet enkel een belangrijke verandering in het leven van de mensen heeft gebracht, maar ook de samenwerking binnen de gemeenschappen heeft versterkt.

Aan deze sessie namen drie gemeenschappen van het voedselzekerheidsprogramma van onze partner CDPC deel. Het gaat om dorpsgemeenschappen in de provincie Kalinga in het noorden van het land.

Balantoy Farmers Association: bringing the rice mill

De gemeenschap van Ligayan Balantoy verplaatst de onderdelen van een nieuwe rijstmolen © Balantoy Farmers Association for Development

1. Drinkwater en irrigatie in Asibanglan

Henry Mamanao, lid van KUTTIPA in de barangay (kleinste administratieve eenheid) Asibanglan nabij de gemeente Pinukpuk: "De benaming KUTTIPA komt van een inheemse vrucht die in de bergen van Asibanglan te vinden is. Onze gemeenschapsorganisatie werd in 2015 opgericht met de steun van CPDC en Cordillera People’s Alliance (CPA).

De primaire bronnen van levensonderhoud in Asibanglan waren afkomstig van de landbouw en van de brandlandbouw-methode[1]. De meeste inwoners zijn landbouwers, maar we ontvangen zelden basisdiensten van de overheid. Om die reden hebben we, toen CDPC naar ons toekwam, onze prioriteitsbehoeften uiteengezet: drinkbaar water en een gemeenschappelijk irrigatiesysteem.

Asibangla water works

De onderdelen van het irrigatiesysteem van Asibanglan worden in elkaar gezet © KUTTIPA

Het hele dorp heeft de voordelen van het watersysteemproject ondervonden. Voordat het project begon, moesten we water van ver halen. Het project heeft een einde gemaakt aan de last die onze vrouwen en kinderen bij het halen van water ondervonden. Het heeft ons ook gemoedsrust gebracht omdat we nu zeker zijn dat we proper en veilig water drinken. Onze hygiëne is verbeterd omdat we nu elke dag een bad kunnen nemen.

"Het watersysteem heeft ons gemoedsrust gebracht: we zijn nu zeker dat we proper en veilig water drinken"

Daarnaast is de eenheid van onze organisatie verder versterkt. Dat merkten we tijdens de planning en uitvoering van het project. Ieder lid is enthousiast in de uitvoering van zijn of haar verantwoordelijkheid.

Wij, de leiders van de organisatie, hebben geleerd om effectief te faciliteren in vergaderingen. In die vergaderingen bespreken we de uitdagingen bij de uitvoering van het project en komen we samen tot een oplossing.

Naast het waterleidingsysteem hebben we ook gebruik gemaakt van het gemeenschappelijke irrigatiesysteem van CDPC. Vanwege het gebrek aan water konden we voor het irrigatieproject systeem palay (ongepelde rijst) slechts een keer per jaar oogsten. Onze palayproductie is enorm verbeterd, net als het leven van de hele gemeenschap.

Net zoals het watersysteem heeft ook het irrigatiesysteem ons geholpen met het consolideren van onze organisatie. Het heeft de inheemse cultuur van ‘angkas’ of samenwerking versterkt. De mensen boden vrijwillig aan om het irrigatiesysteem te bouwen zonder enige vergoeding, goed wetende dat het fonds voor de constructie beperkt was en dat we opofferingen moesten maken om het project te voltooien.

"De inheemse cultuur van ‘angkas’ of samenwerking is versterkt."

Het irrigatiesysteem is een grote hulp voor onze gemeenschap omdat veel van de eerder braakliggende gronden nu met palay beplant zijn. Daardoor hebben we onze afhankelijkheid van commerciële rijst geminimaliseerd.

We hebben veel aan de training gehad die CDPC ons gegeven heeft. De training over duurzame landbouw deed me beseffen dat we ruwe grondstoffen in onze gemeenschappen kunnen maximaliseren om organische meststoffen te maken. Ik ben werkelijk dankbaar voor alle kennis die ik tijdens die trainingen verworven heb."

2. Het rijstmolenproject in Ligayan Balantoy

Elpedio Sagasag uit Ligayan Balantoy in de gemeente Balbalan, lid van de Balantoy Farmers Association for Development: "Toen onze gemeenschap nog geen rijstmolen had, was het leven zwaar. We moesten de palay (ongepelde rijst) handmatig dorsen. We werkten de hele dag in de velden en ’s avonds dorsten we de palay voordat we gingen eten. Hierdoor konden we maar laat gaan slapen. Velen van ons liepen de ganse dag doodmoe rond.

We hebben geprobeerd om hulp aan de lokale overheid te vragen, maar de functionarissen beweerden dat de overheid geen budget over had voor de constructie van een rijstmolen. Daarom heeft onze organisatie besloten de hulp in te roepen van CDPC. Tot onze opluchting stuurde CDPC, samen met CPA, TMK (Timpuyog Dagiti Mannalon ti Kalinga) en APITTAKO (Alyansa dagiti Pesante iti Taeng Kordilyera) ons de materialen die we nodig hadden om de rijstmolen te bouwen.

Balantoy Farmers Association rice mill structure construction

Bouw van voorziening voor de rijstmolen in Ligayan Balantoy © Balantoy Farmers Association for Development

De rijstmolen heeft ons leven gemakkelijker gemaakt! We hebben nu meer tijd om deel te nemen aan de activiteiten in onze gemeenschap en dus ook om met elkaar te communiceren. Voordien wat dat moeilijk was omdat we allemaal uitgeput waren. We kunnen nu op gepaste tijden eten en rusten en ook meer tijd met ons gezin doorbrengen.

"De prijs van de rijst in de rijstmolen is lager dan die in het centrum van de stad. Het is dus een grote hulp voor de gemeenschap"

Voor het onderhoud van de molen hebben de landbouwers afgesproken om de freesdiensten[2] te betalen met het equivalente aantal kilo's rijst. De rijst die met betalingen wordt opgehaald, wordt tegen een lagere prijs verkocht aan inwoners die rijst willen kopen. De prijs van de rijst in de rijstmolen is lager dan de prijs van de rijst in het centrum van de stad. Het is dus een grote hulp voor de gemeenschap.

Ik kan met overtuiging zeggen dat de rijstmolen niet enkel ons leven heeft veranderd, maar dat het ook de eenheid van de gemeenschap heeft versterkt. De Bayanihan-ziel (‘Bayanihan’ betekent ‘samenwerking’) is tastbaarder geworden. Onze organisatie wordt steeds sterker geworden naarmate we onze collectieve besluitvorming en individuele verantwoordelijkheden blijven verbeteren."

3. Het watersysteem in Allaguia

Maria Balutoc, lid van de Timpuyog ti Mannalon iti Bakwit Allaguia Association (TIMBAA), een burgerorganisatie in Allaguia nabij de gemeente Pinukpuk: "Onze organisatie is in 2014 opgericht met de steun van CDPC en Timpuyog Dagiti Mannalon ti Kalinga (TMK). CPDC’s eerste project in onze regio was de installatie van een veilig drinkwatersysteem. Dit project hielp niet enkel TIMBAA en gezinnen, maar ook de hele gemeenschap.

Planning voor de installatie van een waterreservoir

Planning voor de installatie van een waterreservoir in Allaguia © TIMBAA

Voor dit project was ons leven zwaar! We kregen moeilijk toegang tot water voor onze dagelijkse behoeften. Zo moesten we vroeg opstaan om lange wachtrijen aan de waterbron te vermijden. Door de schaarste aan water was het moeilijk onze kleren te wassen. Soms namen we geen bad om zo water voor belangrijkere behoeften te besparen. Door het gebrek aan water waren we terughoudend om bezoekers te accepteren. Maar alles veranderde toen het project van CDPC begon.

"Vóór het watersysteem van CDPC namen we soms geen bad om zo water voor belangrijkere behoeften te besparen"

Nu kunnen we propere kleren dragen en ons dagelijks wassen. Elk huishouden heeft in samenwerking met CDPC een toilet kunnen bouwen. Bovendien zijn we door dit project ook productiever geworden.

Het project heeft ook de gemeenschap verenigd. We leerden om de ‘Bayanihan’ toe te passen. De leden van onze organisatie zijn actief in de uitvoering van hun taken en nemen actief deel aan de programma’s van de dorpsoverheid. Binnen onze organisatie zijn de leden verantwoordelijker en meer verenigd dan voorheen. Elk lid betaalt maandelijks P20 (0,35 euro), zodat we het waterproject kunnen herstellen bij beschadiging.

"Binnen onze organisatie zijn de leden verantwoordelijker en meer verenigd dan voorheen"

Ons enige probleem is dat regeringssoldaten ons proberen te intimideren. Ze willen het project tegenwerken, bijvoorbeeld door te beweren dat het een initiatief is van rebellengroep New People’s Army, een brutale leugen. Om de organisatie tegen intimidatie te beschermen hebben we de werking officieel geregistreerd. 

Alaguia Association water system: constructing the water reservoir

Plaatsing van het waterreservoir in Allaguia © TIMBAA

Naast het watersysteemproject gaf CDPC ons trainingen over biologische meststoffen en het bestrijden van ongedierte dat onze planten aantast. Ik hoop dat CDPC niet stopt met haar hulp aan de gemeenschappen en dat het meer gemeenschappen zal kunnen bereiken."

Actieve sleutelfiguren

Bij het nastreven van haar visie om de zelfredzaamheid in de Cordillera-gemeenschappen te vergroten, gelooft CDPC in het actieve en georganiseerde engagement van mensen als de leidraad van het ontwikkelingsproces.

CDPC gelooft in het actieve en georganiseerde engagement van mensen als de leidraad van het ontwikkelingsproces

In dit proces worden mensen niet langer als passieve ontvangers van de diensten en projecten beschouwd maar als sleutelfiguren in hun eigen ontwikkeling. Participatie creëert een gevoel van eigenaarschap ten opzichte van het project. Dat moedigt op zijn beurt verantwoordelijkheid aan bij de mensen en bevordert de coördinatie en collaboratie tussen hen onderling, wat uiteindelijk leidt tot empowerment van de organisatie en de gemeenschap.

Meer foto's

Klik op de foto's om vergroot te bekijken

Asibangla distribution pipes Asibangla water pipe installation Balantoy Farmers Association rice mill structure construction Balantoy Rice mill engine. this engine runs the mill Balantoy rice mill. constructed rice mill shelter Alaguia Association water system. community people collectively did it Alaguia Association water system. distribution pipe from main source to households Alaguia Association water system. downloading distribution pipes Alaguia Association water system. each individual brought materials from below up to the site Allaguia Association constructing the water reservoir distribution pipes downloaded from the intake box the main source pipe installed

Auteur: Solidagro Filipijnen

De programma’s in de Cordillera worden uitgevoerd in partnerschap met CDPC en de Provincie Oost-Vlaanderen.


[1] Meer uitleg over deze techniek: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hakken_en_branden

[2] Gaat over het malen van de rijst. De boeren kunnen de rijstmolen gebruiken en betalen daarvoor aan de boerenorganisatie met rijst. Die rijst wordt dan goedkoop verkocht in de gemeenschap en met dat geld wordt onder andere het onderhoud en eventuele herstellingen betaald van de molen.

Labels:

Sluiten