Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

The bigger picture!

Solidagro is actief lid van enkele netwerken. Dit omdat we sterk geloven in het gemeenschappelijke thema dat leeft in deze netwerken. Samen komen we steeds een stap dichter bij voedselzekerheid voor iedereen!

11.11.11 – De koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging is een gezamenlijke politieke actie rond ontwikkeling van het Zuiden en het sensibiliseren van het brede publiek voor eerlijker Noord-Zuidrelaties.

De ngo-federatie van Vlaamse ngo’s behartigt de gezamenlijke belangen van haar leden bij verschillende overheden. Daarnaast ondersteunt ze de leden in hun organisatorische uitdagingen en in hun streven naar kwaliteit.

De Voedsel Anders-beweging streeft naar eerlijke en duurzame voedsel- en landbouwsystemen met een verantwoord beheer van bodems, landschap, planten, dieren en water. We willen eerlijke, kostendekkende prijzen voor de boer in alle delen van de wereld en genoeg en gezond voedsel voor iedereen. Dat betekent werken aan zowel voedselsoevereiniteit als aan voedselzekerheid.

De leden van de Coalitie tegen de honger delen dezelfde principes en de gemeenschappelijke wil om duurzame familie landbouw te ondersteunen, lokale overkoepelende boerenorganisatie te verstevigen, coherentie versterken van het Belgische beleid dat de ontwikkeling van de landbouw in het Zuiden kan beïnvloeden en de Belgische samenwerkingsactoren in debat te laten treden over de steun aan de duurzame familiale landbouw in het Zuiden, uitgaande van de visies en benaderingen van boerenorganisaties waarbij voedselsoevereiniteit wordt gepromoot.

Naar de top

Met steun van

Sluiten