Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Onze partners!

Solidagro is ervan overtuigd dat lokale samenwerkingsverbanden de beste en meest duurzame resultaten opleveren. Daarom werken we nauw samen met organisaties in België en in het Zuiden.

In samenwerking met de organisaties Viva Salud en Kids and Youth (KIYO), evolueren wij naar een geïntegreerde rechtenbenadering. Samen met boerenorganisaties en - bewegingen in Noord en Zuid komen we op voor het recht op voedsel, gezondheid en kinderrechten voor iedereen zodat politieke verantwoordelijken hun beleid aanpassen en implementeren.

Viva Salud is een ngo die strijdt voor het recht op gezondheid en soevereine ontwikkeling. Viva Salud ondersteunt de uitbouw van sterke sociale bewegingen die mensen organiseren en mobiliseren voor het recht op gezondheid in de Filipijnen, Palestina, de Democratische Republiek Congo, Cuba en elders. In België steunt Viva Salud hun politieke strijd door acties, campagnes en internationale netwerking. Ook stelt Viva Salud haar expertise ten dienste van de beweging voor internationale solidariteit. Zo wil Viva Salud, samen met de sociale bewegingen, mensen mobiliseren om het Belgische en Europese beleid om te buigen tegen uitbuiting en onderdrukking, ten gunste van het recht op gezondheid in het Zuiden.

KIYO staat voor Kids & Youth. Ze werken aan een wereld waarin alle kinderen en jongeren gelijke kansen krijgen en zich ten volle kunnen ontplooien. Hun vertrekpunt is het internationaal verdrag voor de rechten van het kind. KIYO werkt samen met organisaties die de kinderrechten verdedigen in Brazilië, Burundi, Congo, Marokko en de Filipijnen. Ze doen ook aan capaciteitsversterking en empowerment. In België zetten ze de kinderrechten op de agenda van scholen, actoren in ontwikkelingssamenwerking, media en politic.

Water Aid is een Britse ngo gespecialiseerd in watervoorziening, hygiëne en sanitaire voorzieningen. Water Aid en Solidagro delen eenzelfde regionale visie in West-Afrika. De impact die door samenwerking gerealiseerd wordt op het vlak van leerprocessen en technische uitwisseling, zijn de drijfveren van onze samenwerking. Solidagro werkt binnen het PAISA-programma samen met WaterAid en de lokale partners uit Burkina Faso (AMUS) en Mali (ARAFD)

De Directie – Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp (DGD) financiert een belangrijk deel van onze projecten in België, Bolivia, Burkina Faso, Filipijnen, Mali en Senegal.

De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt en financiert verschillende werkingen van Solidagro, Voor ons programma in de Filipijnse Cordillera – regio gaat het partnerschap echter nog een stap verder. Al 18 jaar lang is de provincie een trouwe bondgenoot van de lokale partners (het CDPC-netwerk).

Onze thuisbasis Stad Sint – Niklaas steunt Solidagro via financiële bijdragen maar denkt ook samen met ons na over hoe we van Sint – Niklaas een duurzame samenleving kunnen maken vol solidaire wereldburgers.

Stichting Antoon Spinoy: Deze Mechelse stichting ondersteunt financieel onze Boliviaanse partner INCCA.

Naar de top

Met steun van

Sluiten