Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Sint-Niklase scholen in actie

Scholentrajecten in Sint-Niklaas

Klimaatverandering heeft een impact op iedereen! Daarom willen we ook in België het draagvlak voor duurzame keuzes versterken en dit samen met netwerken, (jongeren) organisaties en scholen.

Scholentrajecten

Via scholentrajecten willen we jongeren, scholen en hun brede omgeving ervan bewust maken dat voeding en onze keuzes daarrond een wezenlijke impact hebben wereldwijd.

Hierbij komen volgende vragen aan bod

  • Welke voedselcultuur hebben wij in België en wat zijn de gevolgen voor het klimaat wereldwijd? 
  • Hoe kunnen we ons bewuster worden van welke keuzes we maken rond voedsel en de gevolgen daarvan?
  • Hoe kunnen we onze impact aanpakken en welke concrete stappen kunnen we nemen om deze te verlagen? 

Onder de noemer ‘eet bewust’ richten we onze pijlen in dit duurzame scholentraject op leerlingen, jongeren, secundaire scholen in Sint – Niklaas en de brede school context van onze partnerscholen.

We kiezen bewust voor een traject. Dit houdt meteen in dat er een samenwerkingsverband is over een langere periode in tijd. Hoe dit traject concreet wordt ingevuld en hoe intensief de samenwerking is, stemmen de partners (Solidagro – school – anderen) op elkaar af in onderling overleg.

Naar de top

Link met duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG)

Solidagro wil steeds een directe link maken met de SDG’s. De meest toepasbare in dit thema zijn:

SDG 2 Geen honger: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.

SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.

SDG 13 Klimaatactie: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Naar de top

Onze doelstellingen

Solidagro kiest ervoor om naar leerlingen toe in te zetten op hun eigen voedselcultuur en te focussen op wat wij als consument kunnen doen.

  1. De eigen voedselcultuur wordt in vraag gesteld.
  2. De wereldwijde problematiek rond eten kan gelinkt worden aan de invloed van de eigen voedselcultuur.
  3. De klimaatveranderingen kunnen gelinkt worden aan de invloed van de eigen voedselcultuur.
  4. De eigen voedselcultuur wordt aangepast (bewuster en duurzamer gaan eten).

We werken draagvlakversterkend naar de school, de leerkrachten en directie toe. Een groter en sterker draagvlak zorgt voor het bereiken van verschillende resultaten die bijdragen aan een duurzaam beleid rond voedselcultuur op de school te bekomen.

  1. Het ondersteunen van leerlingen in hun gedragsverandering. (Leerkrachten kunnen een grote rol spelen in het verduurzamen van de voedselcultuur van leerlingen en hun kijk op eten.)
  2. De voedselcultuur wordt, structureel – op schoolbeleidsniveau – aangepast.

Naar de top

Leerlingen tijdens Picknick Plein Public 2018

"In mijn ideale school kan je ’s middags fruit kopen van de lokale boer. Het lijkt me zelfs leuk om eens fruit te gaan mee oogsten met de boer!" (Leerling tijdens de sessie Berkenboom 2.0)

Naar de top

Tips & tricks

Contact

Wens je meer info of ontleen je graag één van onze banners?

Neem contact op met Debby en Inge via debby.deconinck@solidagro.be of inge.pauwels@solidagro.be of via 03 777 20 15.

Naar de top

Sint-Niklase scholen in actie

Project gerealiseerd met de steun van het Fonds Duurzaam Energie en Afvalbeheer Indaver, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

 

Met steun van

Sluiten