Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Geschiedenis

Foto genomen door Coen in Bolivia (2013)

Jaren zestig
De organisatie ontstaat in 1964 onder de naam “Fraternité Africaine” en focust oorspronkelijk op het uitzenden van vrijwilligers naar het Zuiden.

Jaren zeventig en tachtig
De naamsverandering naar Bevrijde Wereld in 1978 gaat gepaard met een verandering in aanpak. Voortaan ligt de nadruk op het uitbouwen van partnerrelaties en het steunen van basisorganisaties en ngo’s in Latijns-Amerika, de Filipijnen en West-Afrika. Verschillende ontwikkelingsthema’s krijgen een plaats in de programma’s: landbouw, mensenrechten, vakbondswerk, enz. Bevrijde Wereld start ook met educatief werk in België door solidariteitsgroepen op te richten en op te volgen. Ze geeft workshops en infosessies over de uitdagingen waarmee haar partners in het Zuiden geconfronteerd worden.

Jaren negentig
Met de oprichting van Baobab Wereldklas komt er een doelgroep bij in het educatief werk. Inleefprogramma’s voor het basisonderwijs worden gecombineerd met vorming en begeleiding van (student-)leerkrachten. De werking in Latijns-Amerika wordt afgebouwd om te kunnen focussen op West-Afrika en de Filipijnen.

Jaren tweeduizend
Bevrijde Wereld richt zich in de noordwerking ook op jongeren. Er wordt samen gewerkt met Dwagulu Dekkente voor de organisatie van inleefreizen voor jongeren. Ook in de Zuid programma’s vindt in de jaren 2000 een verschuiving plaats, zowel geografisch als beleidsmatig. Met de overname van het Boliviacentrum neemt Bevrijde Wereld opnieuw de draad op in Latijns-Amerika. Er wordt geëvolueerd naar een thematische focus, nl. voedselzekerheid incl. watervoorziening. Capaciteitsversterking van de partnerorganisaties wordt één van de kernthema’s van alle programma’s in onze verschillende werkgebieden. Uitwisselingen tussen partners spelen een belangrijke rol. Om permanente opvolging op het terrein te verzekeren, worden coördinatiebureaus met landenvertegenwoordigers opgericht.

Vanaf 2014
Om de organisatie nog beter te kunnen focussen, worden een aantal belangrijke beleidskeuzes gemaakt. De werking voor het basisonderwijs wordt overgedragen aan Studio Globo, waardoor deze activiteit structureel in een grotere structuur wordt ingebed die gans Vlaanderen bestrijkt. In 2014 gaan we voor het eerst van start met een thematische campagne, met het thema “recht op grond”. Met deze campagnemethodiek willen we voortaan alle educatie en sensibilisering jaarlijks focussen op een gekozen thema dat in onze partnerlanden een belangrijk topic is. Zo willen we nog meer dan voorheen de activiteiten in Vlaanderen afstemmen op de ervaringen en noden die ons uit het Zuiden aangereikt worden. Ook in de Zuidwerking wordt een nieuwe weg ingeslagen met de keuze om meer expliciet beleidsbeïnvloeding ter plaatse op de agenda te zetten. We willen onze lokale partners ondersteunen bij hun politieke strijd voor voedselrechten, voor recht op grond voor de boeren. Voortaan zijn we actief in: Bolivia, de Filipijnen, Burkina Faso, Mali en Senegal. Al deze veranderingen inspireren ons ook om meteen een nieuwe naam te kiezen. Een naam die onze waarden uitstraalt en onze focus op voedselzekerheid en  landbouw: Solidagro.

Naar de top

Met steun van

Sluiten