Gezonde voeding is geen luxeproduct!

Duurzame landbouw en Solidagro, een match die zeer zichtbaar werd tijdens de internationale ontmoeting tussen de samenwerkingspartners van Solidagro die plaatsvond tussen 17 en 21 oktober 2017. Gedurende deze week wisselden ervaringsdeskundigen uit België, Bolivia, Burkina Faso, Mali, Senegal en de Filipijnen uit over de wereldwijde landbouwcrisis, en de nood aan een duurzaam alternatief zowel in de regio’s waar ze actief zijn, als in België. Tijdens rondleidingen op bioboerderijen werden ideeën uitgewisseld, terwijl de partners bij het bezoek aan een industrieel landbouwproductiebedrijf versteld stonden van de geautomatiseerde aanpak en de Europese subsidieregels die nog steeds leiden tot een verdere industrialisering van de landbouw, het verloren gaan van kleinschalige familiale landbouw, en de dumping van voedingsproducten op hun lokale markten.

 

Er is nood aan een duurzaam, milieuvriendelijk en gezond alternatief. Een agro-ecologische landbouw waarin de landbouwactiviteiten in harmonie zijn met de natuur. In samenwerking met het netwerk VoedselAnders en in de aanwezigheid van een 50-tal andere organisaties, reflecteerde de internationale groep over de economische obstakels die een transitie naar duurzame landbouw in de weg staan. Er is veel werk aan de winkel, een werk dat gelukkig mogelijk is dankzij de opkomende middenveld organisaties en enthousiaste bioboeren.

Gezonde en duurzame voeding mag geen luxeproduct worden en we moeten weer voeling krijgen met wat we eten om zo beter te beseffen dat achter een stuk biefstuk een heel productieproces vooraf is gegaan dat invloed uitoefent op ons milieu.

Solidagro en haar partners zetten zich in voor het recht op voedsel; recht op grond voor boerinnen in Senegal waar eigendomsrechten in mannenhanden zijn, recht op water in het door oorlog geteisterde Mali waar grote droogte tot lange perioden van honger leidt, recht op grond voor Filippijnse boeren waar men onder het juk van grootgrondbezitters leeft, recht op een beter dieet voor Boliviaanse kinderen waar klimaatveranderingen zorgen voor beperktere teeltmogelijkheden.

De internationale week van Solidagro kende een geslaagd einde op zaterdag 21 oktober in bioboerderij Kleibeek te Sint-Pauwels, waar in de namiddag workshops werden gegeven en kennis gemaakt kon worden met  een voorbeeld van duurzame landbouw in onze streek.

Voor meer foto’s: klik hier.

Aan een uitgebreider verslag wordt volop gewerkt. Alvast een voorsmaakje met het IPES-rapport ‘From Uniformity to Diversity’ dat de basis was voor de Voedsel Anders denkdag op donderdag 19/10/2017 – Hoe kunnen we de drempels die de transitie naar agro-ecologie in de weg staan overwinnen.

We houden jullie op de hoogte!

Share Button