Our Phone Number: +32 3 777 20 15 Our Email Address: info@solidagro.be

“De consumenten weten niet wat ze eten” (artikel uit Bolivia)

“De consumenten weten niet wat ze eten” (artikel uit Bolivia)

25 septembre 2019 by Solidagro

Vertaling van Spaanstalig artikel verschenen in Boliviaanse pers.

Hoeveel weten we over de herkomst van het voedsel dat we eten? Een nieuwe beweging van organisaties, groeperingen en instellingen die streeft naar een duurzame voeding voor de bevolking, geeft aan dat mensen heel weinig weten over wat ze eten. Men weet bijv. niet waar, hoe en waarmee voeding wordt gemaakt.

(c) Coen Wubbels (Klik op de foto's om te vergroten)

Jaap Op de Coul van de ngo Solidagro, een organisatie die in Cochabamba werkt aan de rechten voor een duurzame voeding, legt uit dat agro-ecologie een mogelijkheid is om voedselzekerheid te garanderen. Het gaat om een alternatieve landbouwmetode die o.a. het milieu beschermt, vervuiling voorkomt en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vermijdt.

Volgens hem is het stimuleren van agro-ecologie een kwestie van volksgezondheid. “Ik geloof dat veel consumenten, mezelf inbegrepen, niet weten wat ze eten. Diegene die in de landbouw actief zijn, weten dat er behoorlijk wat gewasbeschermingsmiddelen en kunstmeststoffen worden gebruikt. Als dit onoordeelkundig wordt gebruikt is dit een mogelijk risico voor de volksgezondheid”, aldus Jaap Op de Coul.

Agro-ecologie draagt zorg voor de natuurlijke hulpbronnen die de landbouw mogelijk maken, zoals o.a. bodem, lucht en water. Deze zijn vaak aangetast, bijv. door de gewasbeschermingsmiddelen die gebruikt worden, door een gebrek aan vruchtwisseling en door andere onaangepaste technieken.

De complexiteit van het onderwerp omvat ook de consumenten

Maar het probleem gaat verder dan het al dan niet gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen voor de productie van voedsel. Volgens Op de Coul zijn het de consumenten zelf die nog onvoldoende geïnformeerd zijn om producten te eisen die vrij zijn van landbouwchemicaliën. Toch zijn er in Cochabamba en in andere departementen landbouwers die geen pesticiden noch meststoffen in hun gewassen gebruiken.

“We werken samen met landbouwers in het veld en nu realiseren we ons dat dit probleem niet zal worden opgelost, als we geen aandacht besteden aan de consumenten. Uiteindelijk moeten het de consumenten zijn die een gezonde voeding eisen. Als de consumenten geen vragende partij zijn, zullen de landbouwers het niet produceren," aldus Op de Coul.

Solidagro werkt sinds 2005 in het zuiden van Cochabamba, met de ontwikkeling van specifieke agro-ecologische modellen, zoals o.a. ecologische moestuinen, micro-irrigatie en efficiënte kookvuren die het gebruik van houtskool verminderen. Solidagro maakt deel uit van de beweging van organisaties, instellingen en groeperingen voor een Boliviaanse agro-ecologische beweging (MAB), die tot doel heeft een agro-ecologisch model te ontwikkelen voor de productie en consumptie van gezond en voedzame voeding.

Onder de organisaties die de MAB promoten zijn het Nationale en Regionale Platform voor de Bodem, de Departementale Raad voor Levensmiddelen en Voeding van de Departementale Overheid van La Paz, de Technische Werkgroep voor Klimaatverandering, de Stichting Machaya Amawta, Ecotambo, Solidagro, de Koepel voor Organisaties van Biologische Producenten van Bolivia, de Stichting Tierra, CIKOA en het programma voor Duurzame Voedsel Systemen (SAS) van de Nationale Unie van Instellingen voor Sociale Promotie (UNITAS).

Vertaling van Spaanstalig artikel verschenen in Boliviaanse pers.

Met dank aan Paul Verbeke (lid raad van bestuur Solidagro) voor de vertaling!

Tags:

Close