Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Privacy policy

Privacyverklaring Solidagro versie 14/10/'20

Als Solidagro vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:
Solidagro vzw
Mercatorstraat 81
9100 Sint-Niklaas
03 777 20 15

Waarom Privacyverklaring?

Solidagro vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Solidagro vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Inhoud privacyverklaring

Het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens dient in overeenstemming te zijn met onderstaande criteria:
 • Enkel persoonsgegevens die vervat zijn in deze privacyverklaring worden bijgehouden;
 • De verwerking van de persoonsgegevens is beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de beoogde doeleinden ;
 • Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt de uitdrukkelijke toestemming gevraagd;
 • Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om deze gegevens te beschermen (beveiligen);
 • Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming;

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Solidagro verwerkt jouw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Contractuele redenen: om arbeidsovereenkomsten, vrijwilligerscontracten of andere overeenkomsten uit te voeren;
 • Wettelijke verplichtingen: voor het opmaken en versturen van een fiscale attesten of het bekomen van subsidies bij overheden;
 • Gerechtvaardigd belang: het verwerken van giften en om donateurs op de hoogte te houden van onze werking en fondsenwerving;
 • Ondubbelzinnige toestemming: verzenden van een digitale nieuwsbrief om je op de hoogte te brengen van acties, projecten en activiteiten die zo goed mogelijk aansluiten bij je interesses;

Persoonsgegevens die Solidagro verwerkt

Hieronder een overzicht van persoonsgegevens die Solidagro kan vragen:
 • Voor- en achternaam
 • Gender
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Andere persoonsgegevens (met inbegrip van je specifieke interesses) die je ons actief verstrekt door deelname aan activiteiten, specifieke giften te doen, via persoonlijk contactname, correspondentie en telefonische contacten.

Waar worden persoonsgegevens door Solidagro bewaard

Solidagro vzw heeft een overeenkomst met een externe aanbieder van een CRM-database systeem waarin wij ondersteund worden om de persoonsgegevens te bewaren:
Procurios België
Wupstraat 45 
2800 Mechelen
03 237 41 45
Dit systeem voldoet aan alle privacy voorwaarden en veiligheidsvoorschriften om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alle personen die namens Solidagro vzw van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding ervan. We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. We testen en evalueren regelmatig (minimaal jaarlijks) onze maatregelen en onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Solidagro vzw heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Ook worden gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden, onmiddellijk verwijderd. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder de toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige of gevoelige informatie hebben bewaard, neem dan contact op met ons, dan zullen wij deze informatie onmiddellijk verwijderen.

Bewaartermijn

Solidagro vzw zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is maximaal vijf jaar na het laatste geregistreerde contact (bvb. toezenden nieuwsbrief, telefonisch contact,...) tenzij er een wettelijke verplichting is om bepaalde gegevens langer te bewaren.

Delen met anderen

Solidagro vzw zal je gegevens enkel delen met anderen om de volgende redenen:
 • Omdat we gebruik maken van een derde partij om technische redenen (bijvoorbeeld webhosting, CRM software,...);
 • Indien dit nodig is voor de uitvoering van een persoonlijke overeenkomst;
 • We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Verder zullen we de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld voor onze aangifte aan de FOD Financiën in verband met de fiscale attesten.
Inzage, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens
Je hebt het recht op inzage van jouw persoonsgegevens, deze te allen tijde aan te passen of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassingen of verwijdering sturen naar info@solidagro.be. Solidagro vzw zal zo snel mogelijk, maximaal binnen de vier weken, op jouw verzoek reageren.

Cookiebeheer

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op je computer of mobiel toestel opslaat wanneer je die site bezoekt. Zo onthoudt de website je voorkeuren (zoals de taal) zodat je die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen wanneer je doorklikt naar een andere pagina. Solidagro gebruikt cookies om het functioneren van de website te verbeteren. Door de opslag van cookies op uw computer kan Solidagro op een eenvoudige manier uw bezoek aan onze website beheren, personaliseren en de gebruikerservaring tijdens uw bezoek aangenamer te maken.
Functionele en analyse cookies
Functionele cookies worden geïnstalleerd voor het gebruiksgemak. Echter daarnaast worden ook analyse cookies geïnstalleerd die anonieme gegevens te verzamelen over elk bezoek aan de site, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd doorgebracht op de site, de locatie van de gebruiker, de gebruikte browser, of de bezochte pagina’s. Deze anonieme gegevens laten ons toe het gedrag van bezoekers tijdens hun navigatie op de site te analyseren en daardoor onze website verder te optimaliseren.
Uitschakelen van cookies
U kan er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser.

Klachtenprocedure

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@solidagro.be of telefonisch via 03 777 20 15. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Indien op onze website een registratieformulier van een klacht wordt ingevuld, zullen de inhoud van de klacht en de persoonsgegevens worden doorgestuurd en bewaard door de klachtenmanagers.

Wijziging privacyverklaring

De meest actuele privacyverklaring is steeds terug te vinden op onze website www.solidagro.be. Elke wijziging van deze privacyverklaring zullen we aankondigen op onze website. Oudere versies worden bewaard in ons archief en kunnen opgevraagd worden via info@solidagro.be.

Met steun van

Sluiten