Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Geschiedenis

De organisatie ontstaat in 1964 onder de naam “Fraternité Africaine” en focust oorspronkelijk op het uitzenden van vrijwilligers naar het Globale Zuiden. 

De naamsverandering naar Bevrijde Wereld in 1978 gaat gepaard met een verandering in aanpak. Voortaan ligt de nadruk op het uitbouwen van partnerrelaties en het steunen van basisorganisaties en ngo’s in Latijns-Amerika, de Filipijnen en West-Afrika. Verschillende ontwikkelingsthema’s krijgen een plaats in de programma’s: landbouw, mensenrechten, vakbondswerk, enz. Bevrijde Wereld start ook met educatief werk in België door solidariteitsgroepen op te richten en op te volgen. Ze geeft workshops en infosessies over de uitdagingen waarmee haar partners in het Zuiden geconfronteerd worden.

Met de oprichting van Baobab Wereldklas in de jaren '90 komt er een doelgroep bij in het educatief werk. Inleefprogramma’s voor het basisonderwijs worden gecombineerd met vorming en begeleiding van (student-)leerkrachten. De werking in Latijns-Amerika wordt afgebouwd om te kunnen focussen op West-Afrika en de Filipijnen.

Bevrijde Wereld richt zich in de noordwerking ook op jongeren. Er wordt samen gewerkt met Dwagulu Dekkente voor de organisatie van inleefreizen voor jongeren. 

Nieuwe focus in een nieuw millennium

In de 'Zuidprogramma’s' vindt in de jaren 2000 een verschuiving plaats, zowel geografisch als beleidsmatig. Met de overname van het Boliviacentrum neemt Bevrijde Wereld opnieuw de draad op in Latijns-Amerika. Er wordt geëvolueerd naar een thematische focus, namelijk voedselzekerheid en watervoorziening als een onderdeel daarvan. Capaciteitsversterking van de partnerorganisaties wordt een van de kernthema’s van alle programma’s in onze verschillende werkgebieden. Uitwisselingen tussen partners spelen een belangrijke rol. Om permanente opvolging op het terrein te verzekeren, worden coördinatiebureaus met landenvertegenwoordigers opgericht.

Vanaf 2014

Vanaf 2014 worden een aantal belangrijke beleidskeuzes gemaakt. De werking voor het basisonderwijs wordt overgedragen aan Studio Globo, waardoor deze activiteit structureel in een grotere structuur wordt ingebed die heel Vlaanderen bestrijkt.

In 2014 gaan we ook voor het eerst van start met een thematische campagne, met het thema “recht op grond”. Met deze campagnemethodiek willen we voortaan alle educatie en sensibilisering jaarlijks focussen op een gekozen thema dat in onze partnerlanden een belangrijk topic is. Zo willen we nog meer dan voorheen de activiteiten in Vlaanderen afstemmen op de ervaringen en noden die ons uit Bolivia, Burkina Faso, de Filipijnen, Mali en Senegal aangereikt worden.

Ook in de internationale werking wordt een nieuwe weg ingeslagen met de keuze om ook internationaal, in samenwerking met de lokale spelers, beleidsbeïnvloeding op de agenda te zetten. We willen onze lokale partners in de partnerlanden ondersteunen bij hun politieke strijd voor voedselrechten, voor recht op grond voor de boeren.

Al deze veranderingen inspireren ons om een nieuwe naam te kiezen. Een naam die onze waarden uitstraalt en onze focus op voedselzekerheid en landbouw: Solidagro.

Met steun van

Sluiten