Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

De Filipijnen

Nieuws uit de Filipijnen

Met vereende krachten

Een land waar landheren aan zet zijn en de meeste boerenfamilies noch grond, noch recht van spreken hebben. Een land met schrijnende tegenstellingen tussen arm en rijk. Maar ook een land met een lange traditie van volksbewegingen. Scherpe analyses en politieke actie gecombineerd met concrete projecten die de levensomstandigheden verbeteren, daar is het hen en ons om te doen.

Niet minder dan 100 miljoen inwoners, van wie een derde leeft van de landbouw, telt deze eilandengroep in Zuidoost-Azië. Een landbouw die nog steeds gedomineerd wordt door feodale vormen van grondbezit, maar ook door activiteiten van multinationale agrobedrijven. Met grote armoede op het platteland en migratie naar sloppenwijken in de grote steden als resultaat. Maar het land kent met ontelbare basisorganisaties en ngo’s een lange traditie van verzet. De overheid beantwoordt deze acties met regelrechte repressie, met de steun van paramilitaire groepen.

We zien het klein én groot

Solidagro steunt organisaties die het opnemen voor een rechtvaardige verdeling van grond en het toepassen van een democratisch systeem op verschillende terreinen. Op lokaal vlak moedigen we via onze lokale partners (zie onder) boeren en boerinnen aan zich beter te organiseren om een tegenmacht te vormen tegen uitbuiting en onderdrukking, en om steun af te dwingen van lokale overheden. Tegelijk ondersteunen we hen in de verbetering van hun landbouwproductie, met veel zorg voor de ecologische impact ervan. Zonder een grondige landhervorming, ondersteuning van ecologische landbouw en een radicaal klimaatbeleid blijven lokale projecten immers omgeven door vele bedreigingen als intensieve mijnbouw, en is het recht op voedsel niet gegarandeerd.

Netwerk

Agroecology X is het grootste nationale netwerk voor agro-ecologie in de Filipijnen. Het is een unieke gemeenschap van organisaties, verenigingen, beoefenaars en pleitbezorgers van duurzame landbouw. Via onze partner MASIPAG (zie onder) ondersteunen we het netwerk en volgen we zijn evoluties.

Agroecology X© Agroecology X

Lokale partners

Vier plaatselijke Filipijnse partners voeren het programma uit dat begin 2022 van start ging en zal lopen tot 2026. Dit programma hebben we samen uitgewerkt en het werd goedgekeurd door de Belgische dienst voor ontwikkelingssamenwerking – hoewel we liever spreken van internationale solidariteit.

  • MASIPAG - Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura (vertaald: Boeren en wetenschappers voor landbouwontwikkeling) - is een nationaal netwerk van landbouwers en wetenschappers dat agro-ecologie promoot. Voor Solidagro draagt MASIPAG bij aan de capaciteiten van landbouwgemeenschappen op het gebied van agro-ecologische technieken, gemeenschapsbegeleiding en beleidsbeïnvloeding. MASIPAG neemt verder de leiding in het nationale Agroecology X-netwerk (zie boven) en beheert leerboerderijen voor duurzame landbouwtechnieken. Het netwerk zet ook sterk in op het kweken van lokale rijstvariëteiten, wat landbouwers meer autonomie geeft. 

MASIPAG Open Pit Mining© MASIPAG Mindanao

MASIPAG leerboerderij© MASIPAG Mindanao

  • CDPC - Center for Development Programs in the Cordillera - is onze oudste Filipijnse partner. Het is een consortium van ngo's in de Cordillera dat strijdt voor het recht op zelfbeschikking van de inheemse bevolking.

    Samen met Solidagro draagt CDPC bij aan een onafhankelijke, duurzame ontwikkeling voor de gemeenschappen in de Cordillera, onder meer door de inheemse landbouwsystemen en bestaansmiddelen te verbeteren, altijd rekening houdend met natuurlijke hulpbronnen en milieubehoud.

  • CCNCI - Climate Change Network for Community-based Initiatives - is een nationaal netwerk van 16 lidorganisaties voor klimaatrechtvaardigheid, milieurechten en duurzame ontwikkeling. CCNCI wil klimaatverandering in het onderwijspakket krijgen en dringt met beleidswerk aan op meer maatregelen tegen de klimaatopwarming.

    Samen met Solidagro organiseert CCNCI gemeenschapsactiviteiten rond agro-ecologie als antwoord op de klimaatverandering. Zo staan ze deels in voor de Bicol Farmers School, waar jonge boeren agro-ecologische technieken aanleren (lees hier meer over het jongerenwerk in onze programma's). In 2022 bracht het netwerk ons in contact met klimaatactivist Kat Dalon, die schitterde in onze campagne #IedereenKlimaatheld.

  • PNFSP - Philippine Network of Food Security Programmes - is een nationaal netwerk met 25 lidorganisaties. Samen zetten ze zich in voor meer voedselzekerheid en voor agroecologie als een alternatief landbouwsysteem en een sociale beweging. Hun missie komt dus sterk overeen met die van Solidagro.

    Met de steun van Solidagro draagt PNFSP bij aan community modeling (het samenbrengen van lokale en wetenschappelijke kennis ten voordele van een gemeenschap). Ook documenteren en verspreiden we agro-ecologische praktijken om het beleid op lokaal en nationaal niveau te beïnvloeden.

Financiële partners

Contact

Heb je een vraag of opmerking? Mail of bel naar Pascal Van Driessche, programmabeheerder voor Bolivia en de Filipijnen, via pascal.vandriessche@solidagro.be of 033 61 43 87.

Met steun van

Sluiten