Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Agro-ecologie

Wat is agro-ecologie?

Agro-ecologie is een wetenschap, filosofie en beweging die inzet op het verhogen van biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid. Het versterkt positieve interacties, synergie, integratie en complementariteit tussen de verschillende elementen van agro-ecosystemen (planten, dieren, bomen, bodem, water) en voedselsystemen (water, hernieuwbare energie en schakels in geherlokaliseerde voedselketens).

Ook economische en sociale duurzaamheid zijn sleutelbegrippen bij agro-ecologie: elke producent verdient een eerlijke prijs. Om CO2-uitstoot te verminderen, schuift de beweging lokale producten naar voor. Door een korte keten op te zetten en boeren rechtstreeks te verbinden met consumenten, vermindert het transport van voeding, waardoor het vervoer ook minder kost. 

Vanuit het perspectief van een wereldwijde voedselzekerheid, in het bijzonder voor de bevolking op het platteland, kiest Solidagro voor het ondersteunen van agro-ecologische landbouwinitiatieven in boerenhanden.

Lees meer

Onze voedselproductie in gevaar

Klimaatverandering heeft een impact op iedereen. Het is cynisch dat zij die het minste impact hebben op de opwarming van de aarde, daarvan het meeste last ondervinden. Solidagro merkt dit in haar partnerlanden Mali, Bolivia, de Filipijnen, Burkina Faso en Senegal, waar door klimaatwijziging de voedselproductie afneemt. Minder maar intensievere regenval, onvoorspelbaar geworden seizoenen en te lange droogteperioden zorgen voor grote uitdagingen. Het is steeds moeilijker in te schatten wanneer gezaaid moet worden, de kans op misoogsten vergroot, vegetatie kan zich niet tijdig aanpassen en verdwijnt. Solidagro ondersteunt, steeds in samenspraak met lokale partners, boeren en boerenorganisaties zodat ze zich beter kunnen wapenen tegen deze veranderingen.

Gemeenschap die gezamelijk werkt aan het graven van een irrigatiekanaal. Op de achtergrond zijn de invloeden van de klimaatsveranderingen duidelijk zichtbaar: meer regenval op korte periode zorgt voor landerosie. (Foto: Bolivia, jan. 2018, Niels Coppes)

Naar de top

Agro-ecologie in praktijk

Lucie uit Senegal

Ontdek hier haar verhaal

Juanita uit Bolivia

Ontdek hier haar verhaal

Naar de top

Met steun van

Sluiten