Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Partners & Netwerken

Samenwerken levert de beste en duurzaamste resultaten op. Daarom werken we nauw samen met tal van organisaties in de zeven landen waar we actief zijn. Doorgaans leggen de lokale partners de link tussen Solidagro en boeren en burgers ter plaatse. De netwerken waarvan we deel uitmaken versterken dan weer ons beleidswerk.

Institutionele partners

Viva Salud strijdt voor het recht op gezondheid wereldwijd geleid door sociale rechtvaardigheid, solidariteit, strijdbaarheid en soevereiniteit.

FIAN

FIAN Belgium ondersteunt de strijd voor het recht op voedsel zowel op internationaal niveau, in samenwerking met de andere afdelingen van FIAN, als hier in België, waar ze samenwerkt met boerenbewegingen, armoedeorganisaties en alle sociale bewegingen die opkomen voor een transitie naar duurzame voedselsystemen die het recht op voedsel eerbiedigen.

Quinoa_Logo_vertical_blue_2

Quinoa is een internationale solidariteitsorganisatie die in België jongeren sleutelideeën aanreikt om de Noord-Zuid-relaties beter te begrijpen en kritisch te benaderen. Dat doet ze via cursussen en workshops. 

Samen met Viva Salud, FIAN Belgium en Quinoa vormt Solidagro een consortium. Daarover lees je hier meer. 

111111_logo_oranje_RGB11.11.11 – Koepel van de Vlaamse Internationale Solidariteit is een gezamenlijke politieke actie voor meer internationale solidariteit.

De ngo-federatie van Vlaamse ngo’s behartigt de gezamenlijke belangen van haar leden bij verschillende overheden. Daarnaast ondersteunt ze de leden in hun organisatorische uitdagingen en hun streven naar kwaliteit.

Naar de top

Netwerken

De agro-ecologische beweging Voedsel Anders telt 26 lidorganisaties en veel meer burgers die streven naar een landbouwsysteem dat verantwoord omgaat met boer en natuur. De leden streven naar eerlijke prijzen voor boeren en boerinnen en werken hoofdzakelijk op Vlaams beleidsniveau. 

De 23 lidorganisaties van de Coalitie tegen de honger delen de missie om duurzame familielandbouw te ondersteunen, lokale boerenorganisaties te verstevigen en de coherentie te versterken van het Belgische beleid rond internationale solidariteit.

Movimiento Agroecológico BolivianoDe Boliviaanse agro-ecologische beweging (Movimiento Agreoecológico Boliviano, MAB) werd mee door Solidagro opgericht en telt in februari 2024 68 lidorganisaties. De beweging werkt nationaal aan een beter beleid voor agro-ecologie en de effectieve toepassing ervan. Lees hier hun manifest in het Nederlands en Spaans, opgesteld in 2020.

Agroecology X

Agroecology X is het grootste nationale netwerk voor agro-ecologie in de Filipijnen. Het is een unieke gemeenschap van organisaties, verenigingen, beoefenaars en pleitbezorgers van duurzame landbouw. Via onze partner MASIPAG ondersteunen we het netwerk en volgen we zijn evoluties.

Dynamique pour une Transition Agroécologique au SénégalDyTAES (Dynamique pour une Transition Agro-écologique au Sénégal) is een netwerk van koepelorganisaties dat Senegalese producenten, consumenten, ngo's en Senegalese/internationale onderzoeksinstellingen samenbrengt om duurzame landbouw te bevorderen.

CRAFS - Cadre de Réflexion et d'Action sur le Foncier au Sénégal. Onze Senegalese partner CNCR is lid van dit netwerk om de wet inzake grondbezit toe te passen.

Naar de top

Financiële partners

De federale dienst Directie–Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp (DGD) - al spreken we liever van internationale solidariteit - financiert een belangrijk deel van onze projecten in België, Bolivia, Burkina Faso, Filipijnen, Mali en Senegal.

De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt en financiert verschillende werkingen van Solidagro. Voor ons programma in de Filipijnse Cordillera is de provincie een trouwe bondgenoot van onze lokale partner CDPC (lees meer).

111111_logo_oranje_RGB11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Internationale Solidariteit is een gezamenlijke politieke actie voor meer internationale solidariteit.

Eurofins Foundation ontstond in 2017 vanuit de wetenschapsbedrijven van Eurofin.eurofins_foundation_live_logo
De stichting financiert projecten gericht op milieubescherming, voedselverbetering en gezondheidszorg.

Naar de top

Lokale partners per land

Naar de top

Met steun van

Sluiten