Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Partners en netwerken

Solidagro is ervan overtuigd dat samenwerkingsverbanden de beste en duurzaamste resultaten opleveren. Daarom werken we nauw samen met organisaties in België en in het Zuiden. We zijn ook actief lid van netwerken. We geloven sterk in het gemeenschappelijke thema dat leeft in deze netwerken. Samen komen we steeds een stap dichter bij voedselzekerheid voor iedereen!

Institutionele partners

Viva Salud strijdt voor het recht op gezondheid wereldwijd. Daarbij laten ze zich leiden door hun basiswaarden: sociale rechtvaardigheid, solidariteit, strijdbaarheid en soevereiniteit.

KIYO staat voor Kids & Youth. Ze stellen kinderen en jongeren in staat om hun leven in eigen hand te nemen en hun rechten te realiseren. Samen met partners versterkt KIYO het leven en de technische vaardigheden van kinderen en jongeren. Dit stelt hen in staat om als wereldburgers positieve individuele en maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen.

11.11.11 – De koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging is een gezamenlijke politieke actie rond ontwikkeling van het Zuiden en het sensibiliseren van het brede publiek voor eerlijker Noord-Zuidrelaties.

De ngo-federatie van Vlaamse ngo’s behartigt de gezamenlijke belangen van haar leden bij verschillende overheden. Daarnaast ondersteunt ze de leden in hun organisatorische uitdagingen en in hun streven naar kwaliteit.

Naar de top

Internationale netwerken

De Voedsel Anders-beweging streeft naar eerlijke en duurzame voedsel- en landbouwsystemen met een verantwoord beheer van bodems, landschap, planten, dieren en water. We willen eerlijke, kostendekkende prijzen voor de boer in alle delen van de wereld en genoeg en gezond voedsel voor iedereen. Dat betekent werken aan zowel voedselsoevereiniteit als aan voedselzekerheid.

De leden van de Coalitie tegen de honger delen dezelfde principes en de gemeenschappelijke wil om duurzame familie landbouw te ondersteunen, lokale overkoepelende boerenorganisatie te verstevigen, coherentie versterken van het Belgische beleid dat de ontwikkeling van de landbouw in het Zuiden kan beïnvloeden en de Belgische samenwerkingsactoren in debat te laten treden over de steun aan de duurzame familiale landbouw in het Zuiden, uitgaande van de visies en benaderingen van boerenorganisaties waarbij voedselsoevereiniteit wordt gepromoot.

MAB- Bolivia

Platong - Bolivia

Agroecology X - Filipijnen

Phongue - Senegal

Naar de top

Financiële partners

De Directie – Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp (DGD) financiert een belangrijk deel van onze projecten in België, Bolivia, Burkina Faso, Filipijnen, Mali en Senegal.

De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt en financiert verschillende werkingen van Solidagro. Voor ons programma in de Filipijnse Cordillera is de provincie een trouwe bondgenoot van de lokale partners (het CDPC-netwerk).

11.11.11 – De koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging is een gezamenlijke politieke actie rond gedeelde verantwoordelijkheid voor mondiale uitdagingen. 

Eurofins Foundation ontstond in 2017 vanuit de wetenschapsbedrijven van Eurofin.eurofins_foundation_live_logo
De stichting financiert projecten die zich richten op de bescherming van het milieu, het verbeteren van voeding en van de gezondheidszorg. Sinds 2021 ondersteunt Eurofins Foundation ook projecten van Solidagro.

Naar de top

Samenwerkingen per werkingsgebied

Naar de top

17

Met steun van

Sluiten