Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Een internationale werking

Wereldkaart gebieden Solidagro

Solidagro is een niet-gouvernementele organisatie die meewerkt aan het wereldwijde recht op voedsel en water door de promotie van het agro-ecologische voedselsysteem.

In de keten van productie tot consumptie overtuigen we in België, Senegal, Mali, Burkina Faso, de Filipijnen, Palestina en Bolivia organisaties en individuen om over te schakelen op ecologische landbouw en haar producten.

Samen met lokale partners versterken we bewegingen die opkomen voor agro-ecologie en pleiten we bij overheden om een wettelijk kader te creëren en effectief beleid te voeren dat agro-ecologie bevordert.

We werken aan de afbouw van de machtsconcentratie in het mondiale, industriële voedselsysteem en pleiten voor meer voedselsoevereiniteit voor landen en volkeren, iets wat in het kader van klimaatrechtvaardigheid nog urgenter geworden is.

Onze projecten 

Samen met landbouwers in onze werkingsgebieden en onze lokale partners werken we aan concrete oplossingen via:

  • De aanleg van groentetuinen, waterputten, irrigatie, zaadbanken, introductie van aangepaste teelten.
  • Het stimuleren van de oprichting van boerenorganisaties, met sterke leiders. Om samen te werken aan voedselzekerheid én om politieke veranderingen af te dwingen.
  • Het aanmoedigen van het opzetten van coöperaties zodat boeren bijv. samen materiaal kunnen aankopen (zaden, bemesting, machines) of de oogst verkopen.
  • Vormingen in duurzame bemestingstechnieken, groententeelt, gezonde voeding, het zakelijk runnen van bijv. een coöperatieve rijstmolen.

Foto genomen door Coen in Bolivia (2013)

Onze filosofie

Solidagro werkt vanuit de basis. De duurzaamheid van onze projecten wordt verzekerd door er zorg voor te dragen dat de projecten gedragen worden door de boeren zelf. Boeren beheren zelf de activiteiten en investeringen. Om de duurzaamheid en efficiëntie van onze projecten nog groter te maken, zorgen we er ook voor dat onze partners in elk land en zelfs grensoverschrijdend samenkomen en elkaars projecten bezoeken. Door deze uitwisseling en netwerking leren ze continu van elkaar bij en doen ze nieuwe ideeën op. Ook in België werken we lokaal samen met vrijwilligers en scholen uit Sint-Niklaas.

Naar de top

Foto genomen door Lotte en Michiel in de Cordillera (Filipijnen - 2015)

Met steun van

Sluiten