Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Senegal

Samen met lokale partners hebben we een agro-ecologisch programma uitgewerkt in Senegal. Zo ondersteunen we de landbouw van 64 basisgroepen in de regio Fatick.

Onze missie

We zetten in op het recht op voedsel via de promotie van duurzame, agro-ecologische landbouw. Daarnaast willen we de kwaliteit van en toegang tot drinkwater verbeteren en lokale politici aanzetten een sterk beleid uit te werken rond waterbeheer en agro-ecologie.

Onze projecten

Regio Fatick

In samenwerking met lokale partnerorganisaties ondersteunen we landbouwactiviteiten op het platteland. De partners geven technische vormingen over agro-ecologie, sensibiliseren rond drinkbaar water, hygiëne en sanitatie, doen kleine investeringen en beïnvloeden het beleid.  

We zijn actief in de regio Fatick, gelegen in het zuidwesten van het noordelijke deel van Senegal. Ons programma ondersteunt er de landbouwactiviteiten van 64 basisorganisaties in vier gemeenten, met een bevolking van 60.000 personen of 7.200 gezinnen. De basisorganisaties zijn gegroepeerd in federaties, die organisatorisch ondersteund worden door onze drie lokale partners (zie verder).

Een voorbeeld van zo'n federatie die we ondersteunen is de vrouwenfederatie van Toubacouta. Ze doet vormingen in de verwerking van groenten en fruit, productiemethoden van eigen zaaigoed en andere landbouwtechnieken. Daarnaast eisen de verenigde boerinnen hun recht op grond op bij de lokale overheden, zoeken ze organisaties die hen financieel ondersteunen en vormen ze een belangrijke gesprekspartner wanneer het gaat over groenteteelt in Toubacouta.

De vrouwenfederatie van Toubacouta

Lokale partners programma 2022-2026

ANPDI (Association Nationale des Programmes de Développement Intégré) werd in 2003 opgericht in de regio Fatick en heeft er expertise opgebouwd in de ondersteuning en begeleiding van boeren- en boerinnenorganisaties. Die lange aanwezigheid zorgt voor erkenning van lokale autoriteiten, wat ons programma ten goede zal komen.

Caritas-Kaolack, een lokale afdeling van het rooms-katholieke Caritas International, werkt in vier Senegalese gemeenten. Met haar ervaring in agro-ecologie en waterbeheer zal Caritas-Kaolack het huidige vijfjarenprogramma tot een succes te maken.

CNCR (Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux) is een netwerk van 32 federaties die aan familiale landbouw doen en die samen maar liefst 3 miljoen leden tellen. Door de federaties samen te brengen, draagt CNCR bij aan een duurzame sociaal-economische ontwikkeling van gemeenschappen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van landbouw. Binnen het programma van Solidagro zet CNCR in op beleidsbeïnvloeding rond het recht op grond en duurzaam beheer van natuurlijke bronnen. De betrokkenheid van CNCR bij netwerken zoals CRAFS (Cadre de Réflexion et d'Action sur le Foncier au Sénégal) en DyTAES betekent daarbij een enorme meewaarde. 

Netwerken 

DyTAES (Dynamique pour une Transition Agro-écologique au Sénégal): netwerk van koepelorganisaties dat Senegalese producenten, consumenten, ngo's en Senegalese/internationale onderzoeksinstellingen samenbrengt om duurzame landbouw in Senegal te bevorderen. Op het vlak van agro-ecologie wil DyTAES de staat ondersteunen in haar regeringsopdracht om overheidsbeleid te ontwikkelen. DyTAES is ervan overtuigd dat de omzetting van een politieke wil in daden niet alleen door de Staat wordt gevoed, maar ook door de bijdrage van diverse actoren.

CRAFS - Cadre de Réflexion et d'Action sur le Foncier au Sénégal. CNCR is lid van dit netwerk om de toepassing van de wet over grondbezit toe te passen.

Achtergrond

Senegal staat bekend als een democratisch land met een grote politieke stabiliteit, maar de laatste jaren neemt de staat regelmatig een autoritaire positie in. Op het vlak van landbouw en voedselzekerheid blijven de politieke leiders rotsvast kiezen voor het industriële landbouwmodel, wereldwijd gedomineerd door multinationale bedrijven. De haven van Dakar is een toegangspoort voor landbouwinputs vanuit de chemische industrie: meststoffen, pesticiden, hybride en genetisch gemodificeerd zaaigoed. Langs diezelfde haven komt bovendien 50% van de voeding van de 17 miljoen Senegalezen het land binnen.

Contact

Wil je meer weten of in gesprek gaan over onze projecten in West-Afrika? Neem contact op met onze programmabeheerder Dennis Gennesse via +32 33 61 43 88 of dennis.genesse@solidagro.be.

Nieuws uit Senegal

Naar de top

Met steun van

Sluiten