Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Bolivia

Nieuws uit Bolivia

Samen met onze Boliviaanse partners richten we ons op waterbeheer en duurzame landbouw, in grote mate via beleidswerk. Zo leggen we de basis voor voldoende voeding op tafel bij iedereen.

Onze missie

“Agua es vida” of “water is leven” is een veelgehoorde spreuk in de droge werkgebieden van ons programma in Bolivia. We focussen dan ook op de bescherming van waterbronnen en infiltratiegebieden en het duurzaam beheren van stroomgebieden. Zo leggen we met lokale partners en boer.inn.enorganisaties de basis voor een meer productieve landbouw en dus ook voor de garantie op gezonde voeding.

Onze projecten

Werkingsgebied in BoliviaWe werken in en rond het departement Cochabamba, waar door klimaatveranderingen en gebrekkig beheer een tekort is aan water (bekijk hier een kaartje van de werkingsgebieden). De droogte is een groot probleem voor de landbouwers en dus ook voor de voedselvoorziening.

In zes gemeenten (Pasorapa, Totora, Aiquile, Pojo in regio Cono Sur, Cochabamba en Sacaba in metropool Cochabamba) helpen we honderd families de hoger gelegen gronden te beschermen, waar regenwater kan infiltreren. Hierdoor bekomen ze meer irrigatiewater voor de landbouw. Tegelijk motiveren we hen om over te schakelen op ecologische landbouwmethodes zodat de bodem vruchtbaar blijft. Tenslotte ondersteunen we de verkoop van hun oogsten op lokale markten – de korte keten.

Naast zo’n honderd gezinnen versterken we een twintigtal burgercollectieven om op te komen voor hun recht op voedsel en water. Op basis van de best practices kloppen ze aan bij de lokale overheden om een duurzamer beleid af te dwingen en overheidsmiddelen te investeren in gelijkaardige praktijken.

Bijzondere aandacht geven we aan jongeren, zowel in de stad als in de rurale gemeenten. We maken hen bewust van de klimaatproblematiek, duurzaam waterbeheer en gezonde voeding. We versterken hun organisaties en vormen studentenbrigades met middelbare scholen. We betrekken hen bij het beleidswerk en motiveren hen op deel te nemen aan het publieke debat over agro-ecologie.

We werken ook op nationaal niveau. De Boliviaanse Agro-ecologische Beweging (MAB) werd een aantal jaren geleden mee door Solidagro opgericht en telt ondertussen een vijftigtal lidorganisaties, waarvan sommigen zelf netwerken zijn. Deze beweging werkt op nationaal vlak aan een beter beleid voor agro-ecologie, en de effectieve toepassing ervan.

Lokale partners programma 2022-2026

In het programma van Solidagro ondersteunt Fundación AGRECOL Andes, een informatiecentrum voor agro-ecologie, in vier rurale gemeenten de boeren met investeringen, organisatieversterking en beleidsbeïnvloeding.

CENDA, Centrum voor Communicatie en Ontwikkeling van de Andes, is een nieuwe Boliviaanse partner die inheemse boerengemeenschappen ondersteunt. Samen met hen zoeken we afnemers van de oogsten van de gemeenschappen in de stad. Ook ondersteunen we comités van vrouwen en jongeren in hun beleidsbeïnvloeding.

Fundación GAIA PACHA is een jongerenorganisatie in de stad Cochabamba met veel aandacht voor milieu-educatie. De organisatie werkt onder andere met scholen en collectieven van jongeren tot op nationaal niveau. Ze zorgen voor de stem van de jongeren in de nationale Agro-ecologische Beweging (MAB).

Contact

Wens je meer info of wil je graag een gesprek? Neem contact op met Pascal Vandriessche, programmabeheerder voor Bolivia en de Filipijnen, via pascal.vandriessche@solidagro.be of 03 777 20 15.

Met steun van

Sluiten