Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Bolivia

Nieuws uit Bolivia

Samen met onze Boliviaanse partners richten we ons op waterbeheer en duurzame landbouw, in grote mate via beleidswerk. Zo leggen we de basis voor voldoende voeding op tafel bij iedereen.

Onze missie

“Agua es vida” of “water is leven”, is een veelgehoorde spreuk in de droge werkgebieden van Solidagro in Bolivia. De werking focust dan ook op de bescherming van waterbronnen en infiltratiegebieden, of ruimer, het duurzaam beheren van stroomgebieden. Zo leggen we de basis voor een meer productieve landbouw met toekomstperspectief. Samen met organisaties van boeren en boerinnen delen we geslaagde precedenten (in vakjargon best practices) om Boliviaanse overheden te inspireren op gemeentelijk, stedelijk en nationaal vlak.

Onze projecten

We werken in en rond de stad Cochabamba, waar door klimaatveranderingen en gebrekkig beheer een tekort is aan water. De droogte vormt een groot probleem voor de landbouwers en dus ook voor de voedselvoorziening. In vijf gemeenten helpen we honderd families de hoger gelegen gronden te beschermen, waar regenwater kan infiltreren. Hierdoor bekomen ze meer irrigatiewater voor de landbouw. Tegelijk motiveren we hen om over te schakelen op ecologische landbouwmethodes zodat de bodem vruchtbaar blijft. Tenslotte ondersteunen we de verkoop van hun oogsten op lokale markten.

Werkingsgebied in Bolivia

departement Cochabamba

Naast zo’n honderd gezinnen versterken we een twintigtal burgercollectieven om op te komen voor hun recht op voedsel en water. Op basis van geslaagde precedenten (bijvoorbeeld de goedkeuring van een wet voor de bescherming van waterbronnen in Aiquile) kloppen ze aan bij de lokale overheden om een duurzamer beleid af te dwingen en overheidsmiddelen te investeren in gelijkaardige praktijken.

Bijzondere aandacht geven we aan jongeren, zowel in de stad als in de rurale gemeenten. We maken hen bewust van de klimaatproblematiek, duurzaam waterbeheer en gezonde voeding. We versterken hun organisaties en vormen studentenbrigades met middelbare scholen. We betrekken hen bij het beleidswerk en motiveren hen op deel te nemen aan het publieke debat over agro-ecologie.

We werken ook op nationaal niveau. De Boliviaanse agro-ecologische beweging (Movimiento Agroecológico Boliviano, MAB) werd mee door Solidagro opgericht en telt nu zo’n 50 lidorganisaties. De beweging werkt nationaal aan een beter beleid voor agro-ecologie en de effectieve toepassing ervan. Lees hier hun manifest in het Nederlands of het Spaans, opgesteld in 2020.

Lokale partners programma 2022-2026

We ondersteunen Fundación AGRECOL Andes, een informatiecentrum voor agro-ecologie, in vier rurale gemeenten in de Cono Sur-regio. AGRECOL ondersteunt landbouwers met investeringen, organisatieversterking en beleidsbeïnvloeding.

CENDA, Centrum voor Communicatie en Ontwikkeling van de Andes, is een nieuwe Boliviaanse partner die inheemse boerengemeenschappen ondersteunt. Samen met hen zoeken we afnemers van de oogsten van de gemeenschappen in de stad. Ook ondersteunen we comités van vrouwen en jongeren in hun beleidsbeïnvloeding.

Fundación GAIA PACHA is een jongerenorganisatie in de stad Cochabamba met veel aandacht voor milieu-educatie. De organisatie werkt onder andere met scholen en collectieven van jongeren tot op nationaal niveau. Ze zorgen voor de stem van de jongeren in de nationale agro-ecologische beweging MAB.

Pijlers van agro-ecologisch werk in Bolivia 

Diversificatie

Het diversifiëren van de productie via de aanleg van groentetuinen en de kweek van kleinvee.

Keukens

Het installeren van energiezuinige en gezondere keukens.

Irrigatie

Hogere oogstopbrengst door irrigatie. Beleid voor meer zuiver drinkwater.

Certificaat

Het certificeren van agro-ecologische producten voor alternatieve markten.

Verwerking

Het verwerken van eigen landbouwproducten voor lokale verkoop.

Meer weten?

Klik hier voor recente artikels over ons werk in Bolivia!

Contact

Heb je een vraag of opmerking? Mail of bel naar Pascal Van Driessche, programmabeheerder voor Bolivia en de Filipijnen, via pascal.vandriessche@solidagro.be of 033 61 43 87.

Met steun van

Sluiten