Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Mali

In Mali ligt onze focus op het verbeteren van de drinkwaterinfrastructuur en op het verduurzamen van de familiale landbouw volgens agro-ecologische principes.

Onze missie

Samen met onze drie lokale partners zetten we in het op recht op voedsel, drinkwater en sanitatie, via de promotie van agro-ecologie. Lokale medewerkers van Solidagro ondersteunen de lokale partnerorganisaties die op hun beurt boer.inn.enorganisaties ondersteunen en begeleiden. Via deze keten van capaciteitsversterking kan iedere speler volop zijn rol spelen en bijdragen aan het recht op voedsel op het platteland.

Hoe we ons inzetten

Solidagro is sinds 2002 actief in de Sahelzone van Mali, meer bepaald in de regio's Mopti, Ségou en Koulikoro. Mali telt ruim 20 miljoen inwoners en is één van de armste landen ter wereld. Hoewel Mali voordien gekend was als een voorbeeld van democratie, leidde een eerste staatsgreep in maart 2012 het land in een grote politieke instabiliteit die tot vandaag voortduurt.

Om de toegang tot water te verbeteren, werken we sinds 2005 samen met de Britse ngo WaterAid en lokale Malinese partners om infastructuur op poten te zetten. De bevolking richt watercomités op die instaan voor het onderhoud en correct gebruik van die infrastructuur. De watercomités sensibiliseren op hun beurt gezinnen tijdens bijeenkomsten en betrekken kinderen via de scholen. In 32 dorpen ondersteunen onze partners 54 basisorganisaties (waaronder 21 vrouwengroepen) die actief zijn binnen groententeelt en kleine veelteelt (kippen, geiten, enz). In het totaal worden zo 20.500 mensen op het platteland rechtstreeks bereikt, en een veel groter aantal via beleidsbeïnvloeding op gemeentelijk niveau. 

Regio's Mali

Humanitaire hulp

De politieke chaos in Mali zet zich anno 2022 verder. De instabiele situatie is het gevolg van de al tien jaar durende aanwezigheid van islamitische groeperingen met banden met Al Qaeda, die de bevolking teisteren en regio’s leeg doen lopen. Het aantal vluchtelingen binnen Mali loopt tot in de miljoenen. We werken daarom in een context van duurzame ontwikkeling, humanitaire hulp en vredesopbouw. 

Lokale partners

GAAS-Mali (Groupe d’Animation et Actions au Sahel): GAAS-Mali is een NGO, opgericht in mei 1992. Het hoofdkantoor is gevestigd in Bandiagara en de organisatie heeft afdelingen in verschillende regio's van Mali. GAAS-Mali heeft ruime ervaring op verschillende gebieden zoals het recht op voedsel en water, hygiëne en sanitaire voorzieningen, organisatorische en institutionele steun aan basisorganisaties, bevordering van plattelandsondernemerschap, enz. Haar toegevoegde waarde is de steun aan landbouworganisaties en haar ervaring op het gebied van belangenbehartiging.
GAAS-Mali is werkzaam in de gemeente Konobougou (regio Ségou) en de gemeente Siby (regio Koulikoro). 

ARAFD (Association Recherche Action Femmes et Développement): ARAFD is een NGO die eind 1991 werd opgericht. Vanaf het begin richtte de vereniging zich op de versterking van vrouwengroepen. ARAFD heeft expertise verworven op verschillende gebieden zoals het recht op voedsel en water-hygiëne-sanitatie (WASH), organisatorische en institutionele steun aan basisorganisaties, bevordering van plattelandsondernemerschap en gender. Bovendien heeft ARAFD samen met Solidagro sinds 2005 een sterke capaciteit verworven om programma's met meerdere partners en actoren te beheren, waardoor het zich beter kan positioneren als een technische partner in samenwerking met de gemeenten en de technische diensten op lokaal niveau.
ARAFD is actief in de gemeenten Kalaké en Barouéli en de regio Ségou.

Terre Douce d’Afrique: TDA is een jonge structuur die in 2010 werd opgericht en blijk heeft gegeven van interessante initiatieven. Zij deelt een kantoor in Ségou met GAAS-Mali. Het is een organisatie die door GAAS-Mali goed wordt bijgestaan via advies en ondersteuning bij de uitvoering van haar programma's. Zo heeft TDA kunnen samenwerken aan voedselzekerheidsprogramma's met verschillende partners (oa. Save the Children, PNUD/PMF/FEM) die Solidagro tijdens het programma 22-26 verder wil versterken.
TDA is werkzaam in de gemeenten Fangasso en Tominian, en in de regio San.

Netwerken en synergieën

Kanaga: Vzw Kanaga zet sinds 2007 haar schouders onder ontwikkelingsprojecten in Mali, en organiseert daarvoor sociaal-artistieke-educatieve projecten in België. Alles vertrekt vanuit een humanistische drijfveer, namelijk de overtuiging dat ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan, los van zijn – en onze – politieke of religieuze opvattingen.

Financiële partners

Directie – Generaal Ontwikkelingssamenwerking

Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (Vlaamse overheid)

WaterAid is een Britse ngo gespecialiseerd in watervoorziening, hygiëne en sanitaire voorzieningen. WaterAid en Solidagro delen eenzelfde regionale visie in West-Afrika. De impact die door samenwerking gerealiseerd wordt op het vlak van leerprocessen en technische uitwisseling, zijn de drijfveren van onze samenwerking. 

Contact

Wil je meer weten of in gesprek gaan over onze projecten in Mali? Neem contact op met onze programmabeheerder voor Mali, Lien Verstraete via lien.verstraete@solidagro.be of 03 361 43 86.

Nieuws uit Mali

Met steun van

Sluiten