Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Mali

Het recht op voedsel en water

Samen met WaterAid/Mali werken we via gemeenschappelijke lokale partners aan het verbeteren van de drinkwaterinfrastructuur en aan de verspreiding van goede praktijken op het vlak van hygiëne.

Solidagro is in Mali actief in de Sahelzone. In het zuiden zorgt de Niger voor vruchtbare valleigebieden. Het noorden van het land ligt in de Sahara. Het land telt een bevolking van 16 miljoen mensen, waarvan 51% onder de armoedegrens leven (minder dan 1,25 $ inkomen per dag). In 2013 stond het land 176e op de ranglijst van de HDI (van 187 landen). Het land heeft geen directe toegang tot de zee.
Hoewel Mali voordien gekend was als een voorbeeld van democratie, leidde een staatsgreep in maart 2012 het land in een grote politieke onstabiliteit die tot vandaag voortduurt.

Solidagro is actief in Mali sinds 2002. Vanaf 2005 werkt Solidagro samen met WaterAid/Mali via gemeenschappelijke lokale partners aan het verbeteren van de drinkwaterinfrastructuur en aan de verspreiding van goede praktijken op het vlak van hygiëne. De vorming van de leden van de watercomités die instaan voor het onderhoud en correct gebruik van de waterinfrastructuur is de sleutel tot duurzaamheid. De watercomités sensibiliseren de gezinnen, op gemeenschappelijke momenten en deur aan deur, en ze betrekken de kinderen via de scholen.

In dezelfde dorpen worden 15 boerengroepen ondersteund rond duurzame landbouw.

Kleinveeteelt

Groententeelt

Naar de top

Contact

Wil je meer weten en in gesprek gaan over onze projecten in Senegal? 

Neem contact op met Lien via lien.verstraete@solidagro.be  of +32 33 61 43 86.

Lees meer over Solidagro in Mali

Naar de top

Nieuws uit Mali

  1. Terugblik: beleidswerk 2021
  2. Defend the Defenders 2021
  3. Update uit Mali: oproep voor internationale solidariteit

Naar de top

Met steun van

Sluiten