Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Burkina Faso

Noodhulp Burkina Faso (2020)

Referentieland voor agro-ecologie in West-Afrika

Onze partners zijn actief in een platform rond biologische landbouw op nationaal niveau. Wij proberen hun stem hierin te versterken.

Burkina Faso is een Sahelland met een bevolking van 17 miljoen mensen, waarvan 45% onder de armoedegrens leven (minder dan 1,25 $ inkomen per dag). In 2013 stond het land 181e op de ranglijst van de HDI (van 187 landen). Het land heeft geen directe toegang tot de zee.

In Burkina Faso zijn onze partners actief in het platform rond biologische landbouw (CNA-Bio) op nationaal niveau. Op het terrein begeleiden en vormen ze boeren- en boerinnengroepen rond een veelheid aan agro-ecologische initiatieven. Op beleidsniveau verdedigt het platform de autonomie van boeren o.a. binnen de wetgeving rond zaaigoed.

Naar de top

Mengteelten

Mengteelten zorgen ervoor dat eenzelfde landbouwperceel een hogere voedingswaarde oplevert dan monoculturen.

Compostering

Landbouw gebaseerd op natuurlijke processen als compostering ...

Zaaigoed

... en de selectie van zaaigoed aangepast aan de lokale omstandigheden, bezorgt de boeren terug autonomie. 

Verwerking

Ervaring met de bewaring en de verwerking van landbouwproducten wordt gedeeld, zodat de lokale productie lokaal vermarkt en geconsumeerd wordt.

Naar de top

Contact

Wil je meer weten en in gesprek gaan over onze projecten in Senegal? 

Neem contact op met Lien via lien.verstraete@solidagro.be  of +32 33 61 43 86.

Lees meer over Solidagro in Burkina Faso

Naar de top

Nieuws uit Burkina Faso

  1. Het inspirerende kookvurenproject in Burkina Faso
  2. Agro-ecologie in Burkina Faso (video)
  3. Terugblik: beleidswerk 2021

Naar de top

Met steun van

Sluiten