Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Burkina Faso

Nieuws uit Burkina Faso

Onze vier Burkinese partners zijn actief in 50 dorpen in vier gemeenten in de regio’s Centre-Ouest, Nord, Plateau central en Centre-Est. Samengeteld ondersteunen ze er 171 basisorganisaties rond duurzame landbouw.

Onze missie

De klemtoon van ons werk in Burkina Faso ligt op de steun voor (vaak vrouwelijke) landbouwersgroepen in grotere structuren, zoals federaties van producenten. Samen met hen zorgen we voor een duurzaam recht op voedsel voor iedereen, in samenwerking met de gemeenteraden en de landbouwtechnische overheidsdiensten van de staat.

De plattelandsgemeenten waar we werken, willen we zien evolueren naar modellen voor een agro-ecologische transitie op nationaal niveau. Uiteindelijk kan agro-ecologie zo een hefboom worden voor economische ontwikkeling en voor meer vruchtbaarheid en biodiversiteit van het landbouwecosysteem.

Lokale partners

Vier plaatselijke partners voeren het programma uit dat begin 2022 van start ging en zal lopen tot 2026. Dit programma hebben we samen uitgewerkt en het werd goedgekeurd door de Belgische dienst voor ontwikkelingssamenwerking – hoewel we liever spreken van internationale solidariteit.

De partners begeleiden (vaak vrouwelijke) landbouwersgroepen rond een veelheid aan agro-ecologische initiatieven. Ze zijn daarnaast aangesloten bij het nationale platform rond biologische landbouw (CNA-Bio). Op beleidsniveau verdedigt dit platform de autonomie van landbouwers, zoals wanneer het gaat over de wetgeving rond zaaigoed.

De partners ondersteunen in totaal 171 basisorganisaties en zijn actief in 50 dorpen in vier gemeenten in de regio’s Centre-Ouest (AMUS), Nord (APEDR), Plateau central (ASK) en Centre-Est (Pag-La-Yiri). De gemeenten tellen samen zo'n 152.000 inwoners.

AMUS (Association les Mains Unies du Sahel) bestaat al 35 jaar in de regio Centre-Ouest en is anno 2022 in het hele land actief. AMUS werkt in de sectoren voedselzekerheid en water, hygiëne en sanitatie (WASH), waarbij het basisorganisaties begeleidt en op landbouwtechnisch vlak ondersteunt. de organisatie beschikt over een grote capaciteit om Technische Diensten en plaatselijke overheden te mobiliseren en zal voor de drie andere partners een hulpbron zijn op dit gebied, aangezien de verspreiding van agro-ecologische praktijken een sterke mobilisatie en betrokkenheid van Technische Diensten en gemeenteraden vereist.
AMUS is actief in de gemeente Nandiala (regio Centre-Ouest).

APEDR (Association pour la Protection de l’Environnement et le Développement Rural) is een jonge organisatie die werkt aan duurzame landbouw en bescherming van natuurlijke hulpbronnen. De vereniging heeft expertise in de verwerking van voeding en in de agrobosbouw. APEDR werkt samen met een groot netwerk van landbouwersverenigingen en landbouwhogescholen die de verspreiding van agro-ecologie op gemeentelijk niveau ondersteunen.
APEDR is werkzaam in de gemeente Yako.

ASK (Association Song Koaadba) is een 35 jaar oude organisatie met sterke lokale wortels en een groot netwerk van producentenorganisaties in de centrale hoogvlakte van Burkina Faso. ASK heeft verschillende interessante initiatieven ontwikkeld rond de verwerking/afzet van landbouwproducten die zij met anderen kan blijven delen. Het heeft een productie-eenheid voor tomaten, meel, couscous en organische mest, een sleutelelement binnen de agro-ecologie.
ASK is werkzaam in de gemeente Mogteodo.

Pag-La-Yiri werd in 1988 opgericht ter bevordering van de positie van de vrouw in de regio Centre-Est van Burkina Faso. De organisatie heeft veel ervaring met het formuleren en verspreiden van bewustmakings- en pleitbezorgingsboodschappen op het gebied van gender. Ze heeft een eigen radiostation en een groot netwerk dat al werd aangesproken voor de promotie van agro-ecologie in het programma 2017-2021 en dat in de huidige fase 2022-2026 opnieuw zal bijdragen aan het bereik van landbouwers.
Pag-La-Yiri is werkzaam in de gemeente Zabré. Volg hen hier op Facebook!

Netwerk

CNA-Bio: Conseil National de l’Agriculture Biologique, het nationale platform van biologische landbouw opgericht in 2011 

Financiële partners

DGD: Directie – Generaal Ontwikkelingssamenwerking (Belgische overheid)

Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (Vlaamse overheid)

Eurofins Foundation

Fondation de France

Contact

Wil je meer weten of in gesprek gaan over onze projecten in West-Afrika? Neem contact op met onze programmabeheerder Dennis Gennesse via +32 33 61 43 88 of dennis.genesse@solidagro.be.

Met steun van

Sluiten