Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Burkina Faso

Nieuws uit Burkina Faso

Onze vier Burkinese partners zijn actief in 50 dorpen in vier gemeenten in de regio’s Centre-Ouest, Nord, Plateau central en Centre-Est. Samengeteld ondersteunen ze er 171 basisorganisaties rond duurzame landbouw.

Onze missie

De klemtoon van ons werk in Burkina Faso ligt op de steun voor (vaak vrouwelijke) landbouwersgroepen in grotere structuren, zoals federaties van producenten. Onze vier lokale partners (zie onder) begeleiden deze groepen rond een veelheid aan agro-ecologische initiatieven. De partners zijn daarnaast aangesloten bij het nationale platform rond biologische landbouw (CNA-Bio). Op beleidsniveau verdedigt dit platform de autonomie van landbouwers, zoals wanneer het gaat over de wetgeving rond zaaigoed.

De vier partners zijn actief in 50 dorpen in vier gemeenten in de regio’s Centre-Ouest (APAD en AMUS), Nord (APEDR), Plateau central (ASK) en Centre-Est (Pag-La-Yiri). De gemeenten tellen zo'n 152.000 inwoners. Onze partners ondersteunen er samengeteld 171 basisorganisaties rond duurzame landbouw.

Lokale partners

AMUS (Association les Mains Unies du Sahel) is een organisatie die al 35 jaar in de regio Centre-Ouest bestaat, en tegenwoordig in het ganse land werkzaam is. AMUS werkt in de sectoren voedselzekerheid en water, hygiëne en sanitatie (WASH), waarbij het basisorganisaties begeleidt en op landbouwtechnisch vlak ondersteunt. de organisatie beschikt over een grote capaciteit om Technische Diensten en plaatselijke overheden te mobiliseren en zal voor de drie andere partners een hulpbron zijn op dit gebied, aangezien de verspreiding van agro-ecologische praktijken een sterke mobilisatie en betrokkenheid van Technische Diensten en gemeenteraden vereist.
AMUS is actief in de gemeente Nandiala (regio Centre-Ouest).

APEDR (Association pour la Protection de l’Environnement et le Développement Rural) is een jonge organisatie die werkt aan duurzame landbouw en bescherming van natuurlijke hulpbronnen. De vereniging heeft expertise/ervaring ontwikkeld op het gebied van voeding, agrobosbouw en verwerking van andere landbouw- en bosbouwproducten dan hout. De organisatie werkt in de noordelijke regio, heeft zijn hoofdkantoor in de gemeente Yako en heeft een goede samenwerking ontwikkeld met een groot netwerk van landbouwersverenigingen. APEDR heeft een goed partnerschap ontwikkeld met landbouwhogescholen die mee de verspreiding van agro-ecologie op gemeentelijk niveau zullen ondersteunen.
APEDR is werkzaam in de gemeente Yako.

ASK (Association Song Koaadba) is een 35 jaar oude organisatie, en heeft sterke lokale wortels en een groot netwerk van producentenorganisaties in de centrale hoogvlakte van Burkina Faso. De organisatie heeft verschillende interessante initiatieven ontwikkeld rond de verwerking/afzet van landbouwproducten die zij met anderen kan blijven delen. Het heeft een productie-eenheid voor tomaten, meel en couscous en een eenheid voor de productie van organische mest, een sleutelelement binnen de agro-ecologie.
ASK is werkzaam in de gemeente Mogteodo.

Pag-La-Yiri werd in 1988 opgericht ter bevordering van de positie van de vrouw in de regio Centre-Est van Burkina Faso. De organisatie heeft veel ervaring met het formuleren en verspreiden van bewustmakings- en pleitbezorgingsboodschappen, met name op het gebied van gender. Ze heeft een eigen radiostation en een groot netwerk dat al werd aangesproken voor de promotie van agro-ecologie in het programma 2017-2021 en dat in deze fase 2022-2026 opnieuw zal bijdragen om meer landbouwers te bereiken.
Pag-La-Yiri is werkzaam in de gemeente Zabré.

Netwerk

CNA-Bio: Conseil National de l’Agriculture Biologique, het nationale platform van biologische landbouw opgericht in 2011 

Financiële partners

DGD: Directie – Generaal Ontwikkelingssamenwerking (Belgische overheid)

Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (Vlaamse overheid)

Fondation de France

Contact

Wil je meer weten of in gesprek gaan over onze projecten in West-Afrika? Neem contact op met onze programmabeheerder Lien Verstraete via +32 33 61 43 86 of lien.verstraete@solidagro.be.

Met steun van

Sluiten