Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

België

Denk globaal, handel lokaal!

Vanuit de ervaringen in het Zuiden wil Solidagro bijdragen aan een grotere internationale solidariteit in Vlaanderen.

Solidagro zet in op duurzame trajecten voor secundaire scholen, internationale uitwisselingen voor jongeren, samenwerking met hogescholen, begeleiding van vrijwilligers en het ondersteunen van netwerken die actief zijn rond duurzame landbouw.

Vrijwilligers

Solidagro mag rekenen op een stevige groep vrijwilligers die de organisatie van onderuit mee ondersteunen en zo opkomen voor het verduurzamen van het landbouwbeleid zowel in de regio’s waar Solidagro actief is als in Vlaanderen. Ben je op zoek naar een zinvolle vrijetijdsbesteding? Dan vind je hier vast je gading! Lees meer.

Naar de top

Foto genomen op begeleidersweekend SE18 in België (2017) - Dwagulu Dekkente

Actie op school

Het hoofdkantoor van Solidagro is gevestigd in Sint-Niklaas, dé scholenstad van het Waasland met haar 13 secundaire scholen. Reden genoeg om net in deze scholen trajecten op te starten rond duurzaamheid, en zo de oorzaken van klimaatverandering aan te pakken. In onze samenwerking met de verschillende scholen vertrekken we vanuit de vragen die in de scholen leven. Onze focus ligt steeds op klimaatverandering of eenzijdige landbouw, en de precieze invulling ervan bepaalt de school. We werken niet enkel samen met de leerlingen van de derde graad, maar ook met hun leerkrachten, de eventuele duurzaamheidgroep van leerlingen en leerkrachten, de directies die op beleidsniveau beslissingen nemen, ouders, buurtcomités, het middenveld, lokale initiatieven, en het gemeentebestuur. Heeft jouw school zin in begeleiding op maat door onze educatief medewerkers? Neem dan contact op met evita.dhaenens@solidagro.be.

Lees meer over onze scholentrajecten

Naar de top

Foto genomen in Burkina Faso (2017) - BF17 - Dwagulu Dekkente

Dwagulu Dekkente

Om internationale solidariteit te bevorderen, werkt Solidagro samen met de vrijwilligersorganisatie Dwagulu Dekkente. We organiseren inleeftrajecten naar West-Afrika met jongeren uit de derde graad secundair onderwijs, waarbij intercultureel leren en het belang van duurzame landbouw voor onze toekomst centraal staan. Meer informatie over het volledige traject vind je op de site van Dwagulu Dekkente. Heb je vragen of wil je graag meer weten over Dwagulu Dekkente, mail dan naar jeroen.boshart@solidagro.be

Partnerschap met hogescholen

In het partnerschap met de Odisee Hogeschool campus Waas organiseren Solidagro en Dwagulu Dekkente samen uitwisselingen naar de Filipijnen voor studenten. Docenten van Odisee wisselen met de lokale partnerorganisatie CDPC uit over de concrete toepassing van agro-ecologie. Wens je hier meer over te weten, neem dan contact op met jeroen.boshart@solidagro.be.

Naar de top

Foto genomen tijdens onze internationale week rond agro-ecologie (2017)

Samen zijn we sterker

In België focust Solidagro op het versterken van de agro-ecologische beweging: we promoten agro-ecologie als model voor duurzame landbouw en maatschappij. Daarom is Solidagro lid van het netwerk Voedsel Anders, dat bestaande initiatieven rond agro-ecologie met elkaar in verbinding brengt, en aan beleidsbeïnvloedend werk doet bij Vlaamse en nationale overheid. We organiseren samen met nationale en internationale netwerken evenementen waarbij producenten, distributeurs en consumenten hun kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. 

Solidagro bundelt de krachten met ngo’s Viva Salud en KIYO.

Naar de top

Foto genomen tijdens onze internationale week rond agro-ecologie (2017)

Contact

Wenst u meer info of wil u graag een gesprek?

Neem contact op met Kim via kim.devos@solidagro.be of 03 777 20 15.

Nieuws uit België

  1. Bezoek aan Het Voedselbos te Nokere
  2. Wat. Een. Zomer.
  3. Ontdek Goodgift!

Naar de top

Met steun van

Sluiten