Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

België

Nieuws uit België

Met tal van activiteiten in België willen we een zo breed mogelijk publiek informeren over onze eigen lokale impact op voedselsystemen.

Onze missie

Voedselsystemen stoppen niet aan de grenzen van regio’s, landen of zelfs continenten. Wat we eten heeft impact op het werk van voedselproducenten duizenden kilometers verder, net zoals onze manier van voedsel produceren invloed heeft op mens en natuur in onze eigen omgeving, maar ook aan de andere kant van de wereld. Daarom zetten we in op de ondersteuning van organisaties, beleidsbeïnvloeding en de bewegingsuitbouw ten voordele van agro-ecologie.

Hoe we ons inzetten

Solidagro sensibiliseert een zo breed mogelijk publiek over de systemen die schuilgaan achter het eten op ons bord. We willen prikkelen, verwonderen en activeren om zelf stappen te ondernemen. Zo kan je kopen in de korte keten, vrijwilliger worden of je aansluiten bij De Landbouwbrigades. Door ons te verenigen willen we zowel lokaal als nationaal draagvlak creëren.

Dit nationaal draagvlak ondersteunt uiteindelijk ons beleidswerk. Beleidswerk (het beïnvloeden van politieke beslissingen) is van cruciaal belang voor duurzame landbouw. Door het opbouwen van expertise, het schrijven van artikels en onze actieve deelname aan de Coalitie tegen de Honger (zie onder) en andere adviesgroepen weegt Solidagro op het beleid voor agro-ecologie in België. We werkten bijvoorbeeld 

Verder gaan we binnen het project Smaakvol Samen:verbindend lokaal ondernemerschap, aan de slag als voedselregisseur in Oost-Vlaanderen. In die rol versterken we het netwerk van de diverse actoren binnen de voedselstrategie. Lokale landbouwers en producenten verbinden we via een korteketenplatform met lokale afnemers. In de eerste fase zal het platform toegankelijk zijn voor horeca in Sint-Niklaas en later breder.

Netwerken

Voedsel Anders is de agro-ecologische beweging in Vlaanderen, al zijn verschillende internationale organisaties - zoals wijzelf - lid. Samen streven de leden van het netwerk naar eerlijke en duurzame voedsel- en landbouwsystemen met een verantwoord beheer van bodems, landschap, planten, dieren en water. We willen eerlijke, kostendekkende prijzen voor de boer en boerin en gezond voedsel voor iedereen. Dat betekent werken aan zowel voedselsoevereiniteit als aan voedselzekerheid.

De focus van de Coalitie tegen de Honger ligt bij internationale samenwerking. De leden willen het Belgische beleid voor internationale solidariteit sturen in de richting van meer voedselsoevereiniteit en steun aan familiale landbouw werelwijd. 

Partners

Dwagulu Dekkente vzw is een organisatie ter bevordering van de interculturele solidariteit. Ze organiseert inleeftrajecten voor jongeren uit Sint-Niklaas en omstreken naar West-Afrika. Deze uitwisselingen gebeuren in samenwerking met Solidagro, plaatselijke ngo's en jongerenorganisaties. 

Consortium 2022-2026

Viva Salud strijdt voor het recht op gezondheid wereldwijd. Daarbij laten ze zich leiden door hun basiswaarden: sociale rechtvaardigheid, solidariteit, strijdbaarheid en soevereiniteit.

FIAN Belgium is de Belgische tak van een internationale ngo die net als ons werkt rond landbouw en het recht op voedsel. Samen met hen en Wervel zijn we in 2021 met De Landbouwbrigades gestart. 

Quinoa asbl is een Franstalige ngo die workshops en lezingen doet over wereldburgerschap. Samen met hen willen we in België voor meer solidariteit zorgen.

Lees hier meer over de vier grote thema's centraal in het programma van het consortium.

Contact

Wil je graag meer info of wil je je inzetten als vrijwilliger? Neem contact op met onze beheerder van programma België Gerben Van Houte Gerben.vanhoute@solidagro.be

Met steun van

Sluiten