Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Ons verhaal

Solidagro ijvert voor het recht op voedsel voor iedereen en ondersteunt het recht van volkeren en staten om autonoom hun eigen voedsel- en landbouwbeleid te bepalen.

Missie

Solidagro ijvert voor het recht op voedsel voor iedereen en ondersteunt het recht van volkeren en staten om autonoom hun eigen voedsel- en landbouwbeleid te bepalen.

Wij beschouwen de basisbewegingen en boerenorganisaties in het Zuiden als de motor van verandering in de samenleving. Wij ondersteunen deze beweging door capaciteitsversterking en het faciliteren van uitwisseling, samenwerking en beleidsbeïnvloeding. Onze acties zijn gericht op het verhogen en verduurzamen van de voedselproductie met het oog op economische verzelfstandiging.

Wij willen in Vlaanderen jongeren en volwassenen bewust maken van het voedselzekerheidsvraagstuk en tegelijk duiden op de globale samenhang van de voedsel – en landbouwproblematiek in Noord en Zuid. Solidagro nodigt uit tot actieve materiële en politieke solidariteit.

Solidagro werkt in een geest van verbondenheid en gelijkwaardigheid. We kiezen voor samenwerking gebaseerd op wederzijds respect, uitwisseling en dialoog.

Naar de top

Foto genomen door Wim in Senegal (2015)

Visie

Solidagro draagt bij aan het realiseren van het wereldwijde recht op voedsel en water door de promotie van het agro-ecologisch voedselsysteem. In de keten van productie tot consumptie overtuigen we in onze verschillende interventielanden, inclusief België, organisaties en individuen om over te schakelen op ecologische landbouw en haar producten. In partnerschap versterken we bewegingen die opkomen voor agro-ecologie en pleiten bij overheden om een wettelijk kader te scheppen en effectief beleid te voeren dat agro-ecologie bevordert. We werken aan de afbouw van de machtsconcentratie in het mondiale, industriële voedselsysteem, en pleiten we voor meer voedselsoevereiniteit voor landen en volkeren en meer klimaatrechtvaardigheid.

Naar de top

Foto genomen door Mieke in de Eoster - Een oogsttuin met biologische groenten! (Pellenberg - 2017)

Geschiedenis

De organisatie ontstaat in 1964 onder de naam “Fraternité Africaine” en focust oorspronkelijk op het uitzenden van vrijwilligers naar het Zuiden. Doorheen de jaren verandert de organisatie tweemaal van naam. In 1978 worden we Bevrijde wereld en sinds 2014 zijn we Solidagro.

Deze naamsveranderingen gaan steeds gepaard met verschuivingen in focus, beleidsmatig, werkingsgebieden en/of aanpak.

Lees hier meer over onze geschiedenis.

Naar de top

Met steun van

Sluiten