Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Ons verhaal

Solidagro ijvert voor het recht op voedsel voor iedereen en ondersteunt het recht van volkeren en staten om autonoom hun eigen voedsel- en landbouwbeleid te bepalen.

Missie

Solidagro ijvert voor het recht op voedsel voor iedereen en ondersteunt het recht van volkeren en staten om autonoom hun eigen voedsel- en landbouwbeleid te bepalen.

Wij beschouwen de basisbewegingen en boerenorganisaties in het Zuiden als de motor van verandering in de samenleving. Wij ondersteunen deze beweging door capaciteitsversterking en het faciliteren van uitwisseling, samenwerking en beleidsbeïnvloeding. Onze acties zijn gericht op het verhogen en verduurzamen van de voedselproductie met het oog op economische verzelfstandiging.

Wij willen in Vlaanderen jongeren en volwassenen bewust maken van het voedselzekerheidsvraagstuk en tegelijk duiden op de globale samenhang van de voedsel – en landbouwproblematiek in Noord en Zuid. Solidagro nodigt uit tot actieve materiële en politieke solidariteit.

Solidagro werkt in een geest van verbondenheid en gelijkwaardigheid. We kiezen voor samenwerking gebaseerd op wederzijds respect, uitwisseling en dialoog.

Naar de top

Foto genomen door Wim in Senegal (2015)

Visie

Solidagro steunt de armste boerenfamilies in Bolivia, West – Afrika en de Filipijnen. Samen met lokale partnerorganisaties werken we aan het recht op voedsel door agro-ecologische landbouw in afgelegen plattelandsgebieden te ondersteunen. Via ons educatief aanbod voor secundaire scholen in Oost – Vlaanderen, inleeftrajecten voor jongeren en sensibiliserende activiteiten voor vrijwilligers, belichten we de globale samenhang van de voedsel – en landbouwproblematiek in Noord en Zuid.

Naar de top

Foto genomen door Mieke in de Eoster - Een oogsttuin met biologische groenten! (Pellenberg - 2017)

Geschiedenis

De organisatie ontstaat in 1964 onder de naam “Fraternité Africaine” en focust oorspronkelijk op het uitzenden van vrijwilligers naar het Zuiden. Doorheen de jaren verandert de organisatie tweemaal van naam. In 1978 worden we Bevrijde wereld en sinds 2014 zijn we Solidagro.

Deze naamsveranderingen gaan steeds gepaard met verschuivingen in focus, beleidsmatig, werkingsgebieden en/of aanpak.

Lees hier meer over onze geschiedenis.

Naar de top

Met steun van

Sluiten