Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Wat doen wij

Agro-ecologie en klimaat

Overzicht landen waar Solidagro actief is.

Solidagro focust op het versterken van de agro-ecologische beweging: we promoten agro-ecologie als model voor duurzame landbouw en maatschappij.

Onze activiteiten

Solidagro ijvert voor het recht op voedsel voor iedereen. We zetten ons voortdurend in om de voedselzekerheid voor boeren in afgelegen plattelandsgebieden in het Zuiden te verbeteren.

Van de 870 miljoen mensen die honger lijden, is twee derde boer. Deze boeren staan vaak aan de zwakste kant in de samenleving. Door de druk op land voor de grootschalige teelt van exportgewassen moeten zij vaak leven en werken op de minst vruchtbare gronden. Ze hebben niet of nauwelijks toegang tot markten, kapitaal, of zaden, of zijn uiterst afhankelijk van machtige tussenhandelaren.

Naar de top

Foto genomen door Coen in Bolivia (2013)

Onze projecten in het Zuiden

Samen met de boeren in onze werkingsgebieden en onze lokale partners werken we aan concrete oplossingen via:

  • Initiatieven zoals de aanleg van groentetuinen, waterputten, irrigatie, zaadbanken, introductie van aangepaste teelten.
  • Het stimuleren van de oprichting van boerenorganisaties, met sterke leiders. Om samen te werken aan voedselzekerheid én om politieke veranderingen af te dwingen.
  • Het aanmoedigen van het opzetten van coöperaties zodat boeren bijv. samen materiaal kunnen aankopen (zaden, bemesting, machines) of de oogst verkopen.
  • Vormingen in duurzame bemestingstechnieken, groententeelt, gezonde voeding, het zakelijk runnen van bijv. een coöperatieve rijstmolen.

Naar de top

Foto genomen door Mieke in de Eoster - Een oogsttuin met biologische groenten! (Pellenberg - 2017)

Onze projecten in België

Vanuit onze ervaringen in het Zuiden willen we bijdragen aan een grotere Noord-Zuidsolidariteit in eigen land. Daarvoor zijn er jongerenuitwisselingen (in samenwerking met Dwagulu Dekkente) en vormingen. Duurzame scholentrajecten, samenwerken met vrijwilligers en ondersteunen van netwerken zijn een greep uit onze activiteiten in België.

Naar de top

Onze filosofie

Solidagro werkt vanuit de basis. De duurzaamheid van onze projecten wordt verzekerd door er zorg voor te dragen dat de projecten gedragen worden door de boeren zelf. Boeren beheren zelf de activiteiten en investeringen. Om de duurzaamheid en efficiëntie van onze projecten nog groter te maken, zorgen we er ook voor dat onze partners in elk land en zelfs grensoverschrijdend samenkomen en elkaars projecten bezoeken. Door deze uitwisseling en netwerking leren ze continu van elkaar bij en doen ze nieuwe ideeën op. Ook in België werken we lokaal samen met vrijwilligers en scholen uit Sint – Niklaas.

Naar de top

Foto genomen door Lotte en Michiel in de Cordillera (Filipijnen - 2015)

Met steun van

Sluiten