Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Klimaatheld Abdoul van Burkina Faso

Tijdens de campagne 'Stap mee in het veld, word klimaatheld' informeert Solidagro - naast het organiseren van tal van activiteiten - over haar werk in de verschillende partnerlanden. Dat doen we via het knappe werk van drie klimaathelden - geëngageerde burgers die op een positieve manier bezig zijn met de klimaatverandering. Voor Burkina Faso heeft ons kantoor gekozen voor Abdoul Razack Belemgnegré.

Als hoofd van het onderzoeks- en opleidingscentrum voor agro-ecologie Béo neere is Abdoul Razack Belemgnegré een rolmodel voor vele boeren en boerinnen in Roumtenga, zo’n 6 km van Ouagadougou. Met zijn enthousiasme en expertise maakt hij indruk en begeleidt hij landbouwers die zoeken naar een meer milieuvriendelijke manier van werken met meer opbrengst.

Razack heeft de passie voor landbouw geërfd van zijn vader. Na zijn studie Juridische en Politieke Wetenschappen, ging hij werken op de boerderij. Daaruit ontstond het onderzoeks- en opleidingscentrum voor agro-ecologie Béo neere. Abdoul promoot er agro-ecologie door boeren, studenten, groene ondernemers en overheidsinstanties te trainen in agro-ecologische praktijken, hen aan te moedigen om af te stappen van chemische landbouw en hen te ondersteunen tijdens het hele transitieproces.

Een andere aanpak

In de regio Centraal Plateau in Burkina Faso hebben boeren en boerinnen moeilijk toegang tot land. De oorzaken zijn de klimaatverandering en demografische druk, en de situatie is in de afgelopen jaren verergerd door interne ontheemding vanwege de onveiligheid in het noorden van het land. De crisis leidt tot een intensivering van landbouw, waarbij boeren met chemische mest en pesticiden meer productie op een kleinere oppervlakte willen creëren.

Abdoul pakt het anders aan. In centrum Béo neere produceert hij zijn eigen landbouwinputs (kunstmest en behandelingsproducten) op een milieuvriendelijke manier en integreert hij veeteelt met akkerbouw om te zorgen voor een goede interactie en het herstel van de biodiversiteit van dieren en planten.

Bij agro-ecologie staat een levende, gezonde bodem centraal. Op het terrein van de school heeft Abdoul de verarmde grond verrijkt met natuurlijke mest op basis van de mest van de kippen, kalkoenen en geiten die ook hun plaats hebben op het terrein. Een circulair systeem dus. In de bodem bestaat nu een geschikt microklimaat en kweken Abdoul en zijn team een twintigtal diverse groenten- en fruitgewassen.

Door de oogst op het terrein van de school, en de verhalen van ex-leerlingen, is Abdoul ervan overtuigd dat in Burkina Faso een agro-ecologisch voedselsysteem mogelijk is. Ook meent hij dat het Afrikaanse continent het potentieel heeft om alle zaden ter wereld te verbouwen: "Sommige mensen zeggen dat het niet mogelijk is om biologische aardbeien te telen in Burkina Faso, maar dat is niet waar. Het bewijs is dat ik de techniek toepas van mijn ouders, en kan zien dat die werkt op ons eigen terrein.”

Jongeren en engagement 

Capaciteitsversterking is essentieel om agro-ecologische praktijken op grote schaal te verspreiden. Abdoul Razack en zijn collega's van het opleidingscentrum richten zich daarom niet alleen op landbouwproductie, maar ook op het opleiden van jongeren, lokale begeleiders en ambassadeurs.

Ik ben trots op de afgestudeerde boeren die een gezonde, duurzame productie tot stand brengen. Ze doen mij geloven in een beter Burkina Faso voor de volgende generaties. 

Abdoul Razack is ervan overtuigd dat agro-ecologische landbouw in Burkina Faso een bron van groei en werkgelegenheid voor jongeren kan worden. Via sociale media bereikt hij jongeren en overtuigt hij hen dat ze een inkomen kunnen halen uit duurzame landbouw die de milieunormen respecteert en waar 

Volgens Abdoul Razack is de klimaatverandering een realiteit en zijn de gevolgen duidelijk zichtbaar: onregelmatige regenval, droogteperiodes, fellere regenbuien, stijgende temperaturen ... Het is van vitaal belang dat we agro-ecologie invoeren als landbouwsysteem om de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten en ons eraan aan te passen.

Met steun van

Sluiten