Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Hoe staat het met agro-ecologie in Bolivia?

Hoe staat het met agro-ecologie in Bolivia?

23 maart 2020 door Solidagro vzw

Wanneer u kan kiezen tussen een sla gekweekt in chemicaliën (pesticiden, herbiciden of insecticiden) of een andere, zonder chemicaliën, op biologische wijze gekweekte sla - welke zou u dan kopen? Op de Boliviaanse markt wordt zelden gevraagd hoe de groenten werden gekweekt, nochtans zijn er boeren die kiezen voor de biologische manier, en er zijn anderen die met beschrijdingsmiddelen en chemicaliën hun sla kweken.

(Wat volgt is een vertaling én aanvulling van een oorspronkelijk Spaanstalig artikel. Met dank aan Jaap Op De Coul, Solidagro's landenvertegenwoordiger in Bolivia)

De agro-industrie uit het laagland van Bolivia heeft de afgelopen jaren een zeer sterke lobby gehad bij de overheid in La Paz, waardoor de deur wagenwijd werd opengezet voor chemische bestrijdingsmiddelen en genetische gemanipuleerde gewassen. De enorme bosbranden in de Chiquitania, rond september 2019 waren het gevolg van overheidsbeleid om de landbouwgrond vrij te maken voor monocultuur van bijv. soja. In deze context groeide het besef van vele actoren in Bolivia, die zich sterk maken voor agro-ecologie, dat het de hoogste tijd is om de krachten te bundelen en zodoende tegenwicht te bieden.

MAB - Boliviaanse Agro-ecologisch Beweging

Eind januari kwamen verschillende instellingen, platformen, ngo’s en agro-ecologische producenten samen in La Paz om de stand van zaken over deze alternatieve voedselproductievorm te evalueren en om een beleidsstrategie te ontwerpen voor de promotie ervan tot op nationaal niveau. Ze noemen zichzelf de 'Boliviaanse Agro-ecologisch Beweging' (MAB - Movimiento Agroecológico Boliviano). Op 9 maart werd wederom een stap gemaakt richting de verdere consolidering van deze nieuwe agro-ecologische beweging. Ongeveer 30 organisaties hebben zich voorlopig verbonden en er is een tijdelijke coördinatie samengesteld van 6 organisaties (zie lijst).

Solidagro is ook lid en ondersteunt de beweging met de participatieve ontwikkeling van een strategie voor sensibilisering en beleidsbeïnvloeding. Hieruit kwamen drie speerpunten naar voren: 

 • Meer investering en ondersteuning van de agro-ecologische producenten op landelijk niveau.
 • Sensibilisering van consumenten over het belang van gezonde voeding.
 • Promotie van de korte keten: directe verkoop van ecologische producenten aan de consument van gezond voedsel.

20200309_094144.jpg

Agro-ecologisch produceren, systemische aanpak

"Het is veel gemakkelijker om een conventioneel product te produceren. Je krijgt een plaag en je zet er insecticide op; je krijgt een onkruid en je zet er herbicide op; je bodem is slecht, je zet er kunstmest op. Agro-ecologische productie gaat verder, je herstelt de bodem door een reeks praktijken zoals gewasrotatie, rotatie van percelen, voorbereidde input, enz. De productie is dus erg complex, maar het is echt duurzaam omdat we het milieu niet schaden en we de biodiversiteit respecteren en we in principe werken met lokale inputs, om niet afhankelijk te zijn van externe inputs," zegt de technisch directeur van de Vereniging van Organisaties van Ecologische Producenten van Bolivia, Lourdes Vargas, een entiteit die 70.000 agro-ecologische producenten in het hele land samenbrengt.

Wat de productie betreft, hebben de organisaties die samen de MAB vormen, de klimaatverandering geïdentificeerd als een van de belangrijkste gevaren die worden aangemoedigd door het conventionele voedselproductiesysteem. En die, dubbel, ook de agro-ecologische productie beïnvloedt door het verzwakken van de bodem en het ecosysteem.

"Als we een goede bodem hebben, zullen we goede gewassen hebben; als we goede gewassen hebben, zullen we goed voedsel hebben; en als mensen goed voedsel eten, zullen ze gezond zijn. We moeten ook denken aan de vele generaties die na ons nog zullen komen," zei Germán Vargas van de Agroecology and Faith Association of Cochabamba.

"Degenen die zichzelf als voorstander van de agro-ecologie beschouwen moeten een systematische aanpak hebben: ik kan niet het ene uur agro-ecologisch zijn en het andere uur niet, ik kan niet thuis agro-ecologisch zijn en buitenhuis een onwetende consument zijn, ik kan niet werken in een agro-ecologische instelling en terug naar huis gaan en een 'junkie-consument' zijn. Het is belangrijk om dit bewustzijn binnen elke persoon, familie en uiteindelijk binnen elke instelling te stimuleren", aldus Maria Julia Jimenez, coördinator van de Slow Food-beweging in Bolivia, die werkt aan de productie van goed, eerlijk en schoon voedsel, en dat in tegenstelling tot fastfood.

20200309_095222.jpg

Overheid steun?

Tot slot werd vastgesteld dat het gebrek aan overheidsbeleid op gemeentelijk, departementaal en nationaal niveau de groei en de bevordering van agro-ecologie belemmert. Men ziet dat de agro-industrie van soja, olie en andere producten, die zich voornamelijk in het oostelijke deel van Bolivia bevinden, het meest profiteren van het overheidsbeleid.

"We hebben het gehad over het gebrek aan duidelijkheid in het staatsbeleid. We zien dat alle ministers en vice-ministers die verantwoordelijk zijn voor een deel van het probleem waar we mee te maken hebben, een zeer beperkt budget hebben en dat de staat bovendien over het algemeen de voorkeur geeft aan sojaboeren, veehouders, grote producenten die pesticiden gebruiken, enzovoort. Dit voor politiek of economisch gemak. We hebben het gevoel dat er een soort van dubbel discours is, dus we willen graag opheldering. Wil je echt dat we de voorkeur geven aan gezonde voeding of is het slechts een zoethouder om ons tot zwijgen toe te bewegen? Dat is wat we gemakzuchtig beleid noemen", legt de voorzitter van de Vereniging van Boliviaanse Chef-koks, Pierre Van Oost, uit.

MAB probeert via deze bijeenkomsten, in lijn met de strategie voor beleidsbeïnvloeding, meer instellingen te betrekken om een grotere politieke impact te bereiken. In eerste instantie op lokaal en vervolgens op nationaal niveau, legde Enrique Torrejón, coördinator van het Sustainable Food Systems Program van de Nationale Unie van Instellingen voor Maatschappelijk Actiewerk (UNITAS), nog uit.

IMG-20200309-WA0005.jpg

Dit zijn de instellingen die samen het MAB vormen of erbij betrokken zijn:

 • Access Agriculture (ngo)
 • AOPEB (Vereniging van Organisaties van Ecologische Producenten)
 • Agroconade (ngo)
 • Agroecology and Faith Association
 • Associatie AIPA
 • Boliviaanse Sociëteit van Bodemwetenschappen Nationaal Bodem Platform (ngo)
 • Boliviaans Platform tegen Klimaatverandering
 • CARITAS Arquidicesana (ngo)
 • CENDA (ngo)
 • CIKOA (ngo)
 • CIPCA (ngo)
 • CODESPA (ngo)
 • ECOSAF NETWERK (ngo)
 • ECOTAMBO (ngo)
 • Fed. van Cacaoproducenten
 • FMA
 • Integrale Associatie van Producenten  “Wali Suma”
 • K’ANCHAY (ngo)
 • Lovain Cooperation
 • Modelboerderij Pairumani (Stichting Simón I. Patiño)
 • MIGA (Beweging van Gastronomische Integratie)
 • MLAL
 • Manq’a Scholen
 • Nationale Coördinatie voor Eerlijke Handel Bolivia Project Promotie Azola
 • Nationaal Comité van Ecologische Producenten met Participatief Garantiesysteem (CONPESPG)
 • PRODIASUR (ngo)
 • Regionaal platform Altiplano (ngo)
 • Stichting Tierra
 • Stichting Machaqa Amawta
 • Stichting ALTERNATIVAS
 • Solidagro (ngo)
 • Stichting FUNDAPIM
 • Slow Food Bolivia
 • Stichting Machaca
 • Stichting Uñatattawi
 • UNITAS (netwerk Boliviaanse ngo's)
 • Vereniging van Boliviaanse Chefkoks
 • Werkgroep Klimaatverandering en Justitie

Coördinatie – MAB

 • AOPEB
 • UNITAS
 • Nationaal Bodem Platform
 • CONPESPG
 • Slow Food
 • ECOTAMBO

Met dank aan Jaap Op De Coul (landenvertegenwoordiger Solidagro Bolivia) voor het actueel aanvullen van het oorspronkelijke Spaanstalige artikel (23/01/2020).

Met dank aan Manuela (vrijwilliger van Solidagro) voor de vertaling.

Klik hier voor de Spaanse versie (23/01/2020).

Labels:

Met steun van

Sluiten