Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Boycot van de voedseltop?

Boycot van de voedseltop?

18 maart 2021 door Solidagro

Sinds onze vorming in december over de komende VN-voedseltop, hebben we bij Solidagro niet stilgezeten. Samen met de leden van Coalitie Tegen de Honger volgen we de evoluties rond de top nauwgezet op. In februari organiseerde het Civil Society Mechanism (CSM), het netwerk van civiele maatschappij organisaties bij het Comité voor Wereld Voedselzekerheid, een reeks meetings om de voedsel – en boer.inn.enbewegingen te mobiliseren rond enkele belangrijke vragen die de voedseltop doet rijzen. Tijdens deze meetings werd het duidelijk dat we de dominante stem van de bedrijfswereld binnen de voedseltop aan de kaak willen stellen, dat we de dialogen over de voedselsystemen op nationaal niveau willen monitoren en dat we met een strategie willen komen om de mensenrechtenbenadering een centrale rol te geven in het besluitvormingsproces van deze mondiale top.

Na overleg binnen de CSM over mogelijke strategieën werd in eerste instantie al gekozen om een open brief te versturen naar de voorzitter van het Comité voor de Voedselzekerheid. Er werd hem gevraagd deze brief op zijn beurt door te sturen naar de kopstukken van andere VN-agentschappen (UNHCHR, FAO, CFS, IFAD, WFP). Hierin deelt de CSM haar bezorgdheden over de diepgewortelde machtsverschillen in de organisatie van de top. De brief stelt voorwaarden voor de participatie van de CSM aan de top. Zo vragen we dat VN-secretaris-generaal António Guterres zich er publiekelijk toe verbindt voedselsystemen mét mensenrechtenbenadering voorop te stellen bij de besluitvorming van de voedseltop. De organisatie van de voedseltop (UN Special Envoy of the SG for the UNFSS) moet in haar besluiten duidelijke verantwoordelijkheden en verplichtingen toekennen aan staten en de rol die ze momenteel toekent aan de bedrijfssector moet ze sterk reduceren. Deze brief werd door meer dan 200 organisaties ondertekend.

(Lees verder onder de afbeelding)

UN FSS 1.png

Of er sprake is van een boycot van de VN-voedseltop, zoals dit artikel beweert, valt te nuanceren. Heel wat organisaties binnen de mondiale voedsel – en boer.inn.enbewegingen, waaronder Solidagro,  vinden dat de VN-voedseltop momenteel de verkeerde richting uitgaat, maar beseffen al te goed dat het ook een politiek momentum creëert. Een die cruciale actoren ertoe aanzet kritische bijdrages te leveren over transformationele oplossingen , en die voedsel – en boer.inn.enbewegingen ertoe aanzet zich te mobiliseren om hun stem te laten horen. De voedseltop zal in september 2021 doorgaan, ruim de tijd om ons ongenoegen te laten horen, onze partners te mobiliseren en onze alternatieven van onderuit verder te ondersteunen.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het UN Food Systems Summit in Solidagro’s interventielanden? Wil je je inzetten en samen meedenken aan een duurzaam voedselsysteem? Heb je specifieke vragen rond de activiteiten en de ontwikkelingen rond de UN Food Systems Summit? Laat het weten aan onze beleidsmedewerkster Fairouz via fairouz.gazdallah@solidagro.be en schrijf je in voor een van onze e-nieuwsbrieven!

2021 belooft, nog steeds, een bewogen jaar te worden voor zij die zich dagelijks inzetten voor een inclusiever voedselbeleid!

Naar de top

Labels:

Sluiten