Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Update uit Mali: oproep voor internationale solidariteit

Update uit Mali: oproep voor internationale solidariteit

5 november 2021 door Solidagro

Eind september had collega Lien Verstraete, dossierbeheerder, de kans om kennis te maken met twee leden van de Malinese organisatie CAD-Mali (Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement). Mr Souleymane Dembelé en mevrouw Dina Dolo waren, op uitnodiging van CNCD-11.11.11, naar Brussel gereisd om aandacht te vragen voor de penibele politieke situatie in Mali en de impact ervan op de bevolking. In het hart van Europa hebben ze gepleit voor hun zaak bij DGD (Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp) en de Europese Commissie.

Ontmoeting met CAD-Mali in Brussel

logo CAD-Mali11.11.11 werkt sinds 2002 samen met CAD-Mali in het kader van beleidsbeïnvloeding, onder andere via het organiseren van publieke debatten en juridische dienstverlening voor boer.in.nen die slachtoffer werden van grondroof.

CAD-Mali is een sociale beweging die een 100-tal diverse organisaties verenigt, gaande van boer.inn.enorganisaties, vakbonden, vrouwengroepen, jongerenverenigingen en geëngageerde personen tot religieuze groeperingen en lokale verkopers. De coalitie heeft vier doelstellingen vooropgesteld:

  1. de kwijtschelding van schulden,
  2. capaciteitsversterking van haar leden,
  3. versterken van de samenwerking tussen organisaties die ijveren voor sociale en economische gerechtigheid,
  4. en nieuwe strategieën ontwikkelen voor de restitutie van geroofde goederen tijdens de koloniale tijd.

Presidentiële verkiezingen in februari 2022?

logo CNTNa verschillende staatsgrepen en de afzetting van het parlement heeft Mali een transitieregering (Conseil National de Transition; CNT) die de voorbereiding en organisatie van presidentsverkiezingen in februari in goede banen moet leiden. De CNT voert hiervoor haar actieplan uit met vier belangrijke doelstellingen:

  1. versterking van de veiligheid op het ganse grondgebied,
  2. politieke en institutionele hervormingen,
  3.  de organisatie van verkiezingen,
  4. aanmoedigen van goed bestuur.

Deze transitieregering vraagt dat de internationale gemeenschap dit actieplan ondersteunt. De aankondiging van de terugtrekking van het Frans leger door de Franse President Macron werd hierbij als een positief signaal ontvangen omdat het voor minder inmenging van de oud-kolonisator zorgt en dus meer soevereiniteit voor Mali zelf.

CAD-Mali roept op om de verkiezingen van een nieuwe president uit te stellen, gezien 2/3 van het grondgebied bezet is door radicaliserende troepen. Op die manier kunnen geen vrije verkiezingen georganiseerd worden, wat dus niet tot een democratische uitslag kan leiden.

Oproep voor internationale solidariteit!

11 campagnebeeldVele internationale organisaties hebben Mali sinds de eerste staatsgreep in maart 2012 verlaten. Omwille van de aanhoudende onveiligheid en het risico voor eigen personeel en bevolking verlieten vele organisaties het land. Meneer Dembelé en mevrouw Dolo riepen in Brussel nogmaals op om solidair te blijven met het Malinese volk, en net als hen hoopvol te blijven!

Solidagro blijft via de lokale partnerorganisaties actief in Mali, en heeft samen met deze 3 partners een nieuw 5-jaren programma opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan DGD.

Solidagro investeert samen met 11.11.11 in een betere wereld! Een eerlijke en duurzame wereld levert niet alleen veel op voor jou, maar ook voor alle generaties na jou. Een gegarandeerd rendement op zeer lange termijn dus! Doe daarom een gift.

Labels:

Sluiten