Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Vers van de pers: ons jaarverslag van 2021!

Vers van de pers: ons jaarverslag van 2021!

20 juni 2022 door Solidagro

Solidagro jaarverslag 2021.jpg

Naar goede gewoonte kijken we naar wat we in het afgelopen jaar bereikt hebben. En dat is heel wat!

Dankzij jullie, onze achterban, was het een prachtig jaar vol successen. Maar er waren ook moeilijkheden. In een toegankelijk overzicht blikken we terug op 2021.

Je kan het hier digitaal lezen of aanvragen op papier met een mailtje.

De uitdagingen zijn groot, maar onze motivatie nog veel groter! Dit is hoe Solidagro er vandaag voor staat volgens Paul Verbeke, onze voorzitter:

We leven in onzekere tijden. De inflatie van voedsel- en energiekosten zorgt dat mensen in armoede disproportioneel harder getroffen worden. De voedselprijzen in West-Afrika zijn de afgelopen vijf jaar al met 30 procent gestegen door droogte, overstromingen, conflicten en de economische gevolgen van de coronapandemie. Door de oorlog in Oekraïne kunnen de voedselprijzen wereldwijd met nog eens 20 procent toenemen, zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

Ook in deze moeilijke tijden blijven Solidagro en haar partners ervan overtuigd dat agro-ecologie een duurzame oplossing is voor een veerkrachtig voedselsysteem. We pleiten voor een voedselproductie die minder afhankelijk is van externe middelen zoals pesticiden en dure kunstmeststoffen. Voor een voedselsysteem dat minder export-georiënteerd is en minder afhankelijk van import. Agro-ecologie remt de klimaatverandering af en beperkt de (dure) gevolgen ervan.

"In 2022 wil Solidagro verder evolueren naar een meer internationale organisatie. We willen onze medewerkers in de landenkantoren én de partnerorganisaties meer betrekken bij onze structuur en ons beleid"

In de tweede jaarhelft van 2021 werkte Solidagro, samen met de organisaties FIAN Belgium (landbouw), Quinoa (burgerschapseducatie) en Viva Salud (gezondheid), aan een nieuw vijfjarenplan voor de periode tot en met 2026. Het harde werk werd onlangs bekroond met een goedkeuring door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), onze belangrijkste subsidiërende overheidsdienst. Via het gemeenschappelijke programma steunen we de strijd van de sociale bewegingen in België en in onze partnerlanden Senegal, Mali, Burkina Faso, Bolivia, de Filipijnen en (nieuw vanaf 2022!) ook in Palestina. We zetten in op politieke, ecologische, economische en sociale alternatieven die daadwerkelijk in dienst staan van de bevolking, in tegenstelling tot het neoliberale kapitalistische beleid. We gaan in tegen praktijken die de mensenrechten ondermijnen en de planeet en haar hulpbronnen uitbuiten.

Alaguia Association water system: constructing the water reservoir

Afbeelding: Plaatsing van het waterreservoir in Allaguia in 2021 © TIMBAA

In 2022 wil Solidagro verder evolueren naar een meer internationale organisatie. We willen onze medewerkers in de landenkantoren én de partnerorganisaties meer betrekken bij onze structuur en ons beleid. Op die manier willen we sterker inzetten op beleidsbeïnvloeding en het internationaal uitwisselen van kennis. We werken voortaan met een programmacoördinator die verantwoordelijk is voor de onderlinge uitwisseling tussen alle programma's. Dit komt de kwaliteit en de resultaten ongetwijfeld ten goede!

Labels:

Sluiten