Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Burkinese partners verzamelen om het nieuwe jaar te plannenBurkinese partners verzamelen om het nieuwe jaar te plannen

18 jan. 2023 door Solidagro vzw

Vorming Burkina Faso

Medewerkers van de vier lokale partners – AMUS, APEDR, Pag-La-Yiri en ASK – zijn voor drie dagen afgezakt naar de Burkinese hoofdstad Ouagadougou om er ervaringen uit te wisselen, de plannen voor 2023 te bespreken en te bekijken op welke manier ze kunnen samenwerken. Iedere partner heeft zijn expertise, waardoor ze veel van elkaar kunnen leren over vrouwenrechten, vermarkten van agro-ecologische producten en de begeleiding van boeren- en boerinnengroepen.

Capaciteitsversterking van lokale partners is een kerntaak van Solidagro. In dat kader organiseren we momenteel een driedaagse vorming rond strategische aanpak en de planning van activiteiten voor het nieuwe jaar. Landenvertegenwoordiger Alain Traore en collega Nafi Ouedraogo zorgen voor theoretische omkadering en begeleiden praktische oefeningen en discussiegroepen. Ze krijgen hiervoor ondersteuning van een lokale junior consultant.

Aan de vorming nemen animatoren en projectverantwoordelijken deel, vermits zij de landbouwers begeleiden op het platteland. Deze keer nemen ook de financieel verantwoordelijken deel, zodat ook zij de inhoudelijke doelstellingen van het programma goed leren kennen.  

Veranderen doe je niet alleen

We kunnen het activiteitenprogramma 2022-’26 voor Burkina Faso, geschreven met AMUS, APEDR, Pag-La-Yiri en ASK, uitvoeren met dank aan jullie financiële steun en die van donatoren als DGD (overheidsdienst voor ontwikkelingssamenwerking – al spreken we zelf liever van internationale solidariteit). De lokale partners voeren dit programma uit ter plaatse, ondersteund door het landenkantoor waar drie Burkinese collega's werken.

Het doel van het programma komt overeen met onze missie: het verbeteren van de voedselzekerheid van gemeenschappen op het platteland via de promotie van landbouw op een ecologische manier. Om dat te bereiken, ontwikkelden we met de partners een veranderingstheorie (ook vaak ‘theory of change’): we bestudeerden de context en bekeken wat moet veranderen om de agro-ecologische transitie waar te maken.

Volgens die contextanalyse hebben acht actoren invloed op de verspreiding van agro-ecologie en bijgevolg op de duurzame ontwikkeling van lokale gemeenschappen. Van gemeenteraden over producenten tot landbouwvakbonden, we betrekken hen allemaal. Actoren die agro-ecologie ondersteunen zijn bondgenoten, actoren die de conventionele landbouw met gebruik van chemische producten promoten, willen we de voordelen van agro-ecologische landbouw tonen om hen mee te nemen in ons verhaal.

Tijdens de vorming bekijken de partners hoe ze in 2023 de context kunnen veranderen ten voordele van agro-ecologie. Zo zullen ze verder gemeentebesturen begeleiden en verkopers van pesticiden betrekken en sensibiliseren. De partners betrekken lokale boeren- en boerinnenfederaties bij elk proces, want zij zijn de centrale spelers in dit verhaal. Door hun betrokkenheid leren ze hun rechten kennen en ervoor op te komen. Vertrekkend van de landbouwers haalt uiteindelijk de hele gemeenschap er voordeel uit.

Lees hier meer over de partners en onze werking in Burkina Faso!

Tekst door Alain Traoré, landenvertegenwoordiger Burkina Faso en Lien Verstraete, programmabeheerder Burkina Faso

Labels:

Met steun van

Sluiten