Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Op het terrein met onze Filipijnse partner CDPCOp het terrein met onze Filipijnse partner CDPC

29 mrt. 2023 door Solidagro

Dilag - CDPC.jpeg

Met ruim 10.000 kilometers die ons van elkaar scheiden, is het soms moeilijk contact te maken. Daarom bezochten enkele Belgische collega’s in maart de Filipijnse partners, met wie we samen onze programma’s uitvoeren en die dagelijks oog in oog staan met de realiteit van boerengemeenschappen. Samen met CDPC (Center for Development Programs in the Cordillera), al onze partner sinds 1993, trokken we het terrein op. 

De ngo CDPC is een coördinerend netwerk in de Filipijnse Cordillera-regio die programma's uitvoert op vlak van voedselzekerheid, gezondheid, levensonderhoud en formele en informele economie. De ngo vertrekt daarbij altijd vanuit een perspectief van mensenrechten en rechten van inheemse volkeren. De tripartiete partnerschap Solidagro – Provincie Oost-Vlaanderen (verder: POV) – CDPC steunt programma's en projecten die door de lokale gemeenschappen worden voorgesteld. Naast de financiering door de Provincie Oost-Vlaanderen ontvangt het CDPC-programma steun van het Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking van België.

Uitwisseling met de gemeenschap in Kalinga

De reis startte met de opening van het opleidingscentrum op de agro-ecologische boerderij van het CDPC in Lacnog, Tabuk City, Kalinga. Het opleidingscentrum promoot agro-ecologische rijstteelt door het gebruik van nieuwe landbouwtechnieken, zoals de productie en het gebruik van biologische meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Het is de bedoeling om de kennis van de boeren over de agro-ecologische landbouwtechnieken te vergroten. Deze sluiten aan op de traditionele inheemse landbouw- en voedselsystemen. CDPC-directeur Rhoda Dalang knipte het openingslint voor het nieuwe gebouw door, samen met gedeputeerde Leentje Grillaert (POV) en directeur Tim De Roeck (Solidagro). Daarna dansten we als onderdeel van het traditionele ritueel voor de inhuldiging.

kleiner bestandDe agro-ecologische opleidingsboerderij van CDPC in Lacnog

kleiner uitleg noodlesOp de boerderij verwerken de leerlingen pompoen en zwarte bonen tot noodles. Zo experimenteren ze met verschillende verdienmodellen van agro-ecologische landbouw.

In de volgende dagen bezochten de partners enkele gemeenschappen in 'barangays' (dorpen) van de provincie Kalinga: Tanglag in de gemeente Lubuagan, Bolo in de gemeente Balantoy, Balbalan en Dilag in de gemeente Tabuk City. De partners bezochten de projecten die zij hielpen opzetten en wisselden van gedachten met de mensen in de gemeenschappen waar ze actief zijn.

In Tanglag bezochten we een gemeenschap die met onze steun een waterleidingsysteem aanlegde. CDPC werkte bij de uitvoering van het project nauw samen met TACOUD (Tanglag Community Organization for Unity and Development) en de provinciale boerenalliantie Timpuyog dagiti Mannalon iti Kalinga. CDPC, POV en Solidagro leverden de fondsen voor de materialen, terwijl de leden van de gemeenschap werkten aan de bouw van het waterleidingsysteem door middel van coöperatieve arbeid (in Tagalog ‘tangkas’). Sinds de aanleg in 2020 is er een drinkwaterbron in stand gehouden die bijdraagt tot de handhaving van de hygiëne in de gemeenschap. Bovendien verminderde het de last van vrouwen en meisjes die water moesten halen bij verafgelegen waterbronnen. De partners werden hartelijk verwelkomd door de gemeenschap met een kort programma met culturele optredens.

Tanglag in Lubuagan - CDPCIn Tanglag steunden we de gemeenschap met het aanleggen van een watersysteem, dat feestelijk werd ingehuldigd tijdens ons bezoek. 

Ook in Bolo ontmoetten we de lokale gemeenschap begeleid door CDPC Deze begon met een overzicht van de situatie in het gebied door Jerry Bulaat, CDPC-medewerker in de provincie. Hij had het ook over de eerdere programma's van het CDPC-netwerk in Balantoy in samenwerking met de Balantoy Farmers Asscoiation for Development (BFAD). Hiertoe behoren projecten voor irrigatie, rijstcoöperaties en een multifunctioneel gebouw voor de landbouw en gezondheidsprogramma's. Het meest recente project is de installatie van lampen op zonne-energie langs de wegen in het dorp.

Recht op water

In Dilag vertelden leden van partnerorganisatie BDCARE (Basao-Dilag Community Association for Rural Empowerment) hoe het watersysteemproject op zonne-energie de gemeenschap ten goede is gekomen. De gemeenschap behoort tot de Basao-stam die oorspronkelijk uit Tinglayan komt en tijdens de krijgswet in de jaren 1970-1980 naar het laagland van Tabuk is gemigreerd. Zij behoorden tot de stammen die zich sterk verzetten tegen de bouw van de beruchte Chico-dam. Na hun verhuis was het gebrek aan water een grote uitdaging, vandaar hun dankbetuigingen voor het project. Het bevrijdde de vrouwen en meisjes niet alleen van de last om water te halen, maar zorgde ook voor water voor huishoudelijk gebruik, waarbij bijna elk huishouden of groep huishoudens over een eigen sanitair toilet beschikt. Voordien diende het omliggende grasland als toilet.

BDCARELeden van BDCARE getuigen over het waterproject dat met zonne-energie wordt aangedreven

Projecten geleid door volksorganisaties, gekoppeld aan medewerking van de gemeenschap bij de uitvoering ervan, is een belangrijk kenmerk van de werking van CDPC in de gemeenschappen.

Solidariteitsmissie

Bij haar afscheid was Leentje Grillaert (POV) dankbaar voor de gastvrijheid van CDPC en de gemeenschappen: "Ik heb een aantal echt mooie voorbeelden gezien van wat wij ondersteunen, van wat CDPC en Solidagro hier doen, voor mij is dat belangrijk. Ik heb een aantal belangrijke investeringen gezien die een verandering in het leven van mensen teweeg hebben gebracht, dat is een heel goed punt om mee naar huis te gaan." Het was haar eerste bezoek aan de Cordillera.

Solidariteitsbezoeken maken deel uit van het partnerschap, zodat de Belgische partners de projecten die ze steunen daadwerkelijk kunnen begrijpen en de partnergemeenschappen kunnen ontmoeten. Zo zien ze hun eigen versie van de dagelijkse realiteit. Ze effenen het pad voor een sterkere onderlinge band.

Het bezoek is ook een grote meerwaarde voor de monitoring en evaluatie van het programma, aangezien het concrete informatie en gemeenschappelijke lessen oplevert voor alle betrokkenen bij het programma - dorpsgemeenschappen, organisaties, CDPC en financieringspartners - en zo bijdraagt tot de verdere verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en de optimalisering van de resultaten.

Deze tekst is een bijgewerkte vertaling van dit artikel geschreven door CDPC. Met dank aan Paul Verbeke voor deze vertaling. 

Labels:

Met steun van

Sluiten