Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Jongeren in Cochabamba eisen plan voor waterbeheer bij lokale overhedenJongeren in Cochabamba eisen plan voor waterbeheer bij lokale overheden

3 apr. 2024 door Solidagro

Jongeren Gaia Pacha Cochabamba 2024.jpg

In maart stelden 12 jongerenorganisaties in Cochabamba een Manifest voor Waterbeheer voor. Ze bezorgen het aan lokale overheden en organisaties die verantwoordelijk zijn voor het waterbeheer van de regio. De boodschap: dringend doortastende maatregelen nemen om onder meer de voedselzekerheid te garanderen. Het manifest kwam er via onze partner Gaia Pacha met de steun van Solidagro. Op 4 april nodigde de overheid van het Departement Cochabamba de jongeren uit om het manifest toe te lichten.

Bolivia kaartBolivia maakte in 2023 haar droogste jaar ooit mee door een combinatie van hitte, klimaatverandering en het El Niño-fenomeen. In Cochabamba was het droog van eind april tot eind december. Pas begin februari 2024 is het regelmatig gaan regenen. Veel boeren en boerinnen hebben daarom pas in januari kunnen zaaien in de plaats van in oktober. Bijgevolg zijn ze veel inkomsten verloren.

Veel jongeren zien hun ouders worstelen en ook hun eigen toekomst in de landbouw staat onder druk. Daarom eisen twaalf jongerenorganisaties met hun manifest een beleid om de watercrisis aan te pakken. In het manifest staat ook hun eigen engagement om mee te werken aan de oplossing. 

Verder dringen ze er bij het maatschappelijk middenveld, ngo’s en de private sector op aan om samen te zoeken naar innovatieve en duurzame oplossingen voor de watervoorziening in de regio. Ze benadrukken het belang van samenwerking tussen verschillende sectoren om de huidige uitdagingen te overwinnen.

Verminder verbruik, hergebruik en bescherm. Enkele vertegenwoordigers van de 12 aanwezige jongerenorganisaties. Foto door Gaia Pacha

De jongeren willen actief deelnemen aan initiatieven die waterbehoud en gemeenschapseducatie over het belang ervan promoten. Ze stellen voor om educatieve programma's op te zetten waarbij scholen en de samenleving in het algemeen betrokken worden.

Het manifest gaat naast watervoorziening ook over voedselzekerheid, milieueducatie en grondwater. Het benadrukt het belang van burgerparticipatie bij het oplossen van de watercrisis. Voor elk van de thema’s stellen de jongeren specifieke acties voor, variërend van de promotie van duurzame landbouwpraktijken over uitgebreide onderwijsprogramma's tot het beschermen van waterbronnen.

Enkele jongeren stellen het manifest voor in Cochabamba. Foto door Gaia Pacha

Tot slot benadrukt het manifest het belang van jongerenparticipatie op alle besluitvormingsniveaus en roept het op tot het creëren van formele en informele ruimtes waar jongeren hun ideeën en vaardigheden kunnen inbrengen op vlak van waterbeheer en duurzaamheid.

Labels:

Met steun van

Sluiten