Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

De rol van kunst bij het begrijpen van klimaatverandering (Filipijnen)

De rol van kunst bij het begrijpen van klimaatverandering (Filipijnen)

20 november 2019 door Solidagro vzw

De bedreigingen die klimaatverandering met zich meebrengt in de Filipijnen zijn groot! Je zou kunnen zeggen dat de gevolgen hiervan het grootst zijn bij de jongste bevolkingsgroep. Kinderen ervaren de rampen en risico’s ten gevolge van klimaatverandering, leven in angst en de effecten op de mentale gezondheidscondities van slachtoffers blijven niet uit.

Wanneer we het hebben over rampen, klimaat – en milieuproblemen denken we al te weinig aan de psychosociale impact op de gemeenschap. Na grote natuurrampen zien we een verhoging van trauma en angst die leeft, vooral bij kinderen en jongeren.

Onze partner CDPC (Center for Development Programs in the Cordillera) organiseert daarom een reeks kunstworkshops bij kinderen en jongeren in het dorp Lamag in de gemeete Quirino, Ilocos Sur. Het dorp is een van de gebieden in de provincie die het zwaarst te lijden heeft onder de destructieve grootschalige mijnbouwactiviteiten en de bijhorende gevolgen hiervan op de omgeving.

Tijdens de workshops houden deelnemers zich bezig met verschillende kunstactiviteiten zoals gedichten en liedjes schrijven, schilderen en het leren spelen van inheemse muziekinstrumenten. Deze dienen allen als creatieve processen om te leren omgaan met de angsten of opgelopen trauma’s die hun leven beïnvloeden.

Tijdens deze activiteiten geven de begeleiders input over klimaatverandering, de oorzaken en gevolgen ervan. De kinderen luisteren gretig en tonen zich bereidt mee te discussiëren over welke zaken zijzelf kunnen bijdragen aan het verminderen van de impact van klimaatverandering zoals het verminderen van het gebruik van kunststoffen en het schoon houden van hun omgeving.

Gedurende de schilderworkshop wordt de deelnemers gevraagd om de mooiste dingen uit hun omgeving te schilderen, de zaken die zij later aan hun kinderen willen laten zien. De meeste schilderijen tonen bergen vol bomen, huizen in het midden van rijstvelden die klaar zijn voor de oogst, gezinnen die met plezier hun gewassen oogsten en kinderen die zwemmen in ongerepte rivieren.

“Ik wil dat mijn toekomstige kinderen zien hoe mooi deze plek is en hoe we deze kunnen behouden,” zegt een van de deelnemers. Hun prachtige schilderijen verbeelden hoop en een mooie toekomst!

Auteurs Laura Kim Sommer en Christian Andreas Klöckner publiceerden een artikel waarin ze suggereren dat kunst over klimaatverandering de mening van mensen kan veranderen, op voorwaarde dat de boodschap hoopvol is en het ideeën voor verandering geeft.

De workshop over het leren spelen van inheemse muziekinstrumenten is erop gericht kinderen vergeten culturele instrumenten te laten ontdekken en te leren herwaarderen. Vele jongeren worden gedwongen om hun gezin te verlaten om werk te zoeken in de stad omdat de oogst niet voldoende is om in basisbehoeften te voorzien. De aanhoudende droogte laat zich merken op de rijstvelden. Deze jongeren zijn kwetsbaar voor stedelijke invloed en dreigen hun cultuur te vergeten.

Veel van de gedichten en liedjes geschreven door de deelnemers beschrijven dromen over een veelbelovende toekomst voor hun dorp. Een voorbeeld van een gedicht:

Ik droom ervan om in de toekomst nog steeds de schoonheid van de natuur in ons dorp te zien en dat mijn kinderen nog kunnen leven om deze schoonheid te zien. Als mijnbouw ooit opnieuw ons land binnenvalt, zullen we ons land verdedigen en de mijnbouw het niet laten vernietigen.

Labels:

Met steun van

Sluiten