Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Promotie en toepassing van nieuwe landbouwtechnieken in Burkina Faso

Promotie en toepassing van nieuwe landbouwtechnieken in Burkina Faso

7 april 2021 door Solidagro

De vrouwen van Nabi-tiibin, deelgemeente van Mogtéodo (Burkina Faso), volgen een opleiding agro-ecologische landbouw

Op donderdag 11 maart 2021 organiseerde de Association Song Koaadba (ASK) in samenwerking met Solidagro, een geleid bezoek aan een groenteteeltbedrijf in Mogtéodo (Burkina Faso). Het doel was om de deelnemers kennis te laten maken met de agro-ecologische teelt van groenten. Alle stappen, van de voorbereiding van het land tot aan de oogst, werden besproken.

Archief foto

De afgelopen jaren heeft de voedselproblematiek wereldwijd tot veel discussie geleid. En met reden, gezien de klimaatverandering, de steeds schaarser wordende hulpbronnen en vooral met het oog op het behoud ervan voor de toekomstige generaties. Er zijn steeds meer stemmen die oproepen om de manier van voedselproductie en -consumptie te herdenken.

Volgens dezelfde logica startte de Association Song Koaadba (ASK) een programma "Samen opkomen voor ieders rechten in Burkina Faso", met als doel het ondersteunen van zes plattelandsgemeenschappen in de gemeente Mogtéodo in het Centraal Plateau. Door de productiecapaciteit te verbeteren, wil men de voedselzekerheid en de toegang tot water waarborgen. Dit alles volgens de agro-ecologische principes en gericht op het model van de familiale landbouw. Men wil ook de zin voor burgerparticipatie verbeteren zodat mensen beter opkomen voor hun eigen belangen.
Om de theorie aan de praktijk te toetsen werd een agro-ecologisch landbouwbedrijf opgestart in het dorp Nabi-Tiibin.

Verantwoorde landbouw, geschikte teeltgronden duurzaam bewerken

WhatsApp-Image-2021-03-12-at-11.41.02-scaled.jpegMarcel Bouda, voorzitter van ASK, is blij met de aanzienlijke vooruitgang die de boerderij heeft geboekt. Hij geeft aan dat de dynamiek van het programma streeft naar een verantwoorde en duurzame landbouw die goede teeltgronden wil bewaren voor toekomstige generaties. Het programma moedigt boeren aan om te produceren zonder chemicaliën, maar wel met behulp van agro-ecologische technieken. Bouda moedigt de vrouwen, de belangrijkste begunstigden van de boerderij, aan om hun kennis te delen, zodat hun voorbeeld een casestudy kan worden zijn voor de omliggende dorpen.

Zelf vrouwen uit andere dorpen opleiden

4d56592a-e51a-4c93-9e3a-ab2439212470-scaled.jpgMinata Ilboudo, bevestigt namens de vrouwengroep, dat ze zeer tevreden zijn met de resultaten die reeds 2 jaar na de opstart van de boerderij werden behaald.

"De zorgen in het eerste jaar, over het gebrek aan kennis over de toegepaste technieken, maken nu plaats voor echte voldoening. We kunnen zelfs vrouwen uit andere dorpen opleiden als dat nodig is.” zegt Minata vol zelfvertrouwen.

Mentaliteitswijziging belangrijk

Alain.jpgAlain Touta Traoré, landenvertegenwoordiger van Solidagro in Burkina Faso en Mali, is bijzonder tevreden over de ontwikkeling van het project. Naast de praktische resultaten, is vooral de mentaliteitsverandering belangrijk, nu de boerengemeenschappen de agro-ecologische transitie hebben opgenomen.

Alain Traoré is blij dat dat veel mensen de noodzaak inzien om nieuwe landbouwtechnieken toe te passen, met agro-ecologie als model. Toch beseft hij dat de strijd nog niet gestreden is.

Solidagro is een Belgische niet-gouvernementele organisatie die het recht op voedsel voor iedereen promoot en het recht promoot van volkeren en staten om onafhankelijk hun eigen voedsel- en landbouwbeleid te bepalen.

Het huidige programma, dat in 2021 ten einde loopt, heeft een goede kans om te worden vernieuwd, gezien de belangrijke kwesties die worden aangepakt en de inzet van Solidagro en haar lokale partner ASK, om agro-ecologie in de praktijk te brengen in Burkina Faso.

Bambingnélé P. OUEDRAOGO Vertaling door vrijwilliger Paul Verbeke van dit artikel.

Wil je graag op de hoogte blijven van Solidagro in Burkina Faso? Schrijf je dan zeker in op onze maandelijkse e-nieuwsbrief!

Labels:

Sluiten