Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Aandacht voor agro-ecologie vertalen in beleid. Hoe doe je dat?

Aandacht voor agro-ecologie vertalen in beleid. Hoe doe je dat?

14 april 2021 door Solidagro vzw

Hoe zorgen we voor aandacht voor agro-ecologie in het beleid?

De VN-voedseltop in oktober moet een politiek momentum worden, waarop alle actoren uit de maatschappij hun stem laten horen over de tekortkomingen van de huidige voedselsystemen en oplossingen naar voren schuiven die mens en planeet centraal stellen.

Het maatschappelijk middenveld is al een tijdje overheden wereldwijd aan het aanspreken om stappen te ondernemen in de richting van duurzame voedselsystemen. Dit doen we ook hier in België. De Coalitie tegen de Honger, waarvan Solidagro lid is, ijvert al jaren voor een Belgische ontwikkelingssamenwerking die duurzame familiale landbouw ondersteunt en verstevigt én die de positie van de lokale overkoepelende boerenorganisaties waardeert en in acht neemt.

UN FSS 1.png

Begin november heeft de nieuwe Belgische minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Meryame Kitir, haar beleidsnota voorgesteld in het parlement. De Coalitie tegen de Honger was tevreden met de belangrijkste aandachtspunten die toen werden uitgelicht:

  1. Vernieuwde belangstelling voor voedselzekerheid in het ontwikkelingsbeleid,
  2. een erkenning van het recht op voedsel (rechtenbenadering),
  3. een bereidheid om te investeren in agro-ecologie en prioriteit te geven aan de transitie naar duurzame voedselsystemen.

Strategische nota’s?

Waar worden beslissingen genomen...

Het Belgisch beleid op het gebied van voedselzekerheid wordt doorgaans door strategische nota’s gedicteerd. Zo’n nota is bedoeld als referentiekader waarbinnen nieuwe samenwerkingsprogramma’s met bilaterale, multilaterale of zelfs niet-gouvernementele organisaties ontwikkeld worden die in aanmerking kunnen komen voor financiering van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). Kortom, de minister is niet de enige persoon die beslist over de standpuntbepaling van België ten aanzien van deze strategische keuzes. Momenteel dateert de meest recente 'strategische nota over landbouw en voedselzekerheid' van 2017. Een nota die momenteel vooral focust op productiviteit en efficiëntie opdrijven zonder rekening te houden met systemische ongelijkheden die de huidige voedselsystemen in stand houden. Om de nieuwe aanpak van de minister volledig tot haar recht te laten komen en te kunnen inspelen op de uitdagingen van de 21ste eeuw moet die nota dus grondig worden herzien.

Leidraad voor nieuwe nota

De Coalitie tegen de Honger schreef daarom een beleidsbrief, met een aantal aanbevelingen naar de minister. We stellen 4 elementen voor die als leidraad moeten dienen voor de Belgische strategie voor landbouw en voedselzekerheid:  

  1. De rechten van kleinschalige boeren en specifieke kenmerken van de gezinslandbouw en de kleinschalige landbouw als vertrekpunt.
  2. De bevordering van het recht op voedsel en in het bijzonder dat van de verschillende gemarginaliseerde groepen (mensen die honger lijden, vrouwen, inheemse bevolkingsgroepen, enz.)
  3. De agro-ecologische aanpak als middel om duurzame voedselsystemen te bereiken en om voedsel- en voedingszekerheid te garanderen.
  4. Landbouwdiversificatie (mikken op agro-biodiversiteit en diversificatie aan landbouwactiviteiten) en het ontwikkelen van sterke en toegankelijke lokale, regionale en nationale markten kan zorgen voor een grotere weerbaarheid van kleine boer.inn.en tegen economische en ecologische crisissen en schokken.
We hopen hiermee de minister te ondersteunen en haar ertoe aan te zetten een strategie op te nemen die een agro-ecologische benadering vooropstelt en de rechten van kleinschalige boeren bevordert.

Auteur: Fairouz Gazdallah

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het VN-voedseltop (UN Food Systems Summit) in Solidagro’s interventielanden? Wil je je inzetten en samen meedenken aan een duurzaam voedselsysteem? Heb je specifieke vragen rond de activiteiten en de ontwikkelingen rond de VN-voedseltop? Laat het weten aan onze beleidsmedewerkster Fairouz via fairouz.gazdallah@solidagro.be en schrijf je in voor een van onze e-nieuwsbrieven!

Labels:

Sluiten