Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Het inspirerende kookvurenproject in Burkina Faso

Het inspirerende kookvurenproject in Burkina Faso

17 mei 2022 door Solidagro

Kookvurenproject

We zijn altijd opgetogen als een geslaagd project aanstekelijk werkt voor een nabijgelegen gebied. Dat is het geval bij ons kookvurenproject in Passoré van begin 2021, waarover we eerder al verslag uitbrachten. Samen met onze lokale partner AMUS (Association les Mains Unies du Sahel) zijn we nu met een gelijkaardig project gestart in Boulkiemdé, centraal gelegen in Burkina Faso. AMUS wil maar liefst 15.000 gezinnen bereiken tegen het einde van 2024.

Met een gesloten lemen kookvuur in plaats van het traditionele open vuur, gebruiken de gezinnen 60% minder brandhout. Doordat er minder bomen moeten worden gekapt sparen zij zo per week meer dan twee uur werk uit. Daarnaast is er een pak minder rookontwikkeling bij deze nieuwe kookvuren, zodat ook de vele long- en oogaandoeningen door het gebruik van open vuren erg vermindert. Ten slotte zorgt het project voor empowerment van de vrouwen op het platteland, die volop betrokken worden.

De animatrices van AMUS passen op het terrein de volgende methodologie toe:

  1. De organisatie van een algemene vergadering in de dorpen - elke gemeente telt tussen de tien en de twintig dorpen - waarbij de hele gemeenschap betrokken wordt. Het is een gelegenheid om te debatteren over de achteruitgang van de natuurlijke hulpbronnen, de oorzaken daarvan en de mogelijkheden om er iets aan te doen.
  2. AMUS ontmoet de plaatselijke vrouwen(groepen) en overlegt met hen over de aanpak. Bij het overleg vaardigen de vrouwen hun plaatselijke monitrices uit, dat zijn er een dertigtal per dorp. Hun wordt geleerd hoe de kookvuren te bouwen, te gebruiken en te onderhouden.
  3. De monitrices begeleiden de gezinnen bij het bouwen van kookvuren in hun keukens.
  4. Jaarlijks wordt bij een steekproef van de bereikte gezinnen geverifieerd of de kookvuren nog in goede staat zijn en of ze op een goede manier gebruikt worden
  5. Na vijf jaar worden de gezinnen aangezet om de ovens te vervangen.

De uitvoering en opvolging van deze projecten betekent een capaciteitsversterking bij AMUS en APEDR (Association pour la Protection de l'Environnement et le Développement Rural). Ze leren bij Tiipaalga hoe de ovens met lokale materialen te bouwen en hoe de methodologie op het terrein toe te passen. Bij Solidagro en klimaatexpert CO2Logic leren ze een gestandaardiseerde opvolging, rapportering en evaluatie toe te passen. De monitoring verloopt volledig digitaal. Gegevens van de gezinnen worden via smartphones ingegeven op het terrein en centraal bijgehouden. GPS-coördinaten geven aan waar de kookvuren zich bevinden. Al deze informatie laat een gemakkelijke verificatie en evaluatie toe.

Daarnaast versterkt AMUS met het kookvurenproject haar organisatorische en institutionele positie in de provincie. De organisatie engageerde voor het project acht animatrices en een projectverantwoordelijke. Zo is het personeelsbestand van de organisatie verdubbeld. Ze wordt actief in zeven gemeenten, wat een belangrijke uitbreiding van haar interventiezone betekent. De zeven gemeenten beslaan samen de helft van de provincie Boulkiemdé.

Solidagro werkt voor de vervanging van de kookvuren samen met CO2Logic, die dit type projecten in meerdere regio’s van Burkina Faso uitvoert via de Burkinese ngo Tiipaalga, de ontwikkelaar achter de technologie van de kookvuren.

Labels:

Sluiten