Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Mijlpaal: agro-ecologisch actieplan in de maak in Burkina Faso

Mijlpaal: agro-ecologisch actieplan in de maak in Burkina Faso

23 mei 2022 door Solidagro

agro-ecologisch composteren in Burkina Faso.png

Een mijlpaal voor onze missie: in de Burkinese hoofdstad Ouagadougou is een nationale strategie afgesproken om agro-ecologie als landbouwmodel te hanteren. Samen met tal van ngo’s en burgerorganisaties namen we deel aan de voorbereidende ateliers die tot deze strategie geleid hebben.

Agro-ecologie is het gebruik van ecologische principes voor een duurzaam landbouwmodel (meer lezen). Tijdens de VN-voedseltop van september 2021 nam Burkina Faso zich voor om tegen 2040 agro-ecologische methoden toe te passen op ten minste 30% van hun te bezaaien oppervlakte. Om dat te bereiken werd een nationale strategie en een actieplan voor de ontwikkeling van agro-ecologie in Burkina Faso uitgewerkt. 

Met als doel definitieve versies van de strategie te realiseren, organiseerden de Direction générale des productions végétales (Algemene Directie van Plantaardige Productie) en het Frans-Europese PACTE op 28 april 2022 een nationaal overleg in de Burkinese hoofdstad. Aan het overleg namen afgevaardigden deel van de ministeries van Landbouw, Milieu en Hoger Onderwijs. Ook tal van nationale en internationale onderzoeksinstellingen en professionele landbouworganisaties waren aanwezig.

In zijn openingstoespraak gaf Moussa Ouattara, onderzoeksverantwoordelijke van het ministerie van Landbouw, aan dat landbouw de steunpilaar is van de economie in Burkina Faso, maar dat het potentieel ervan onvoldoende wordt benut. Dat is onder meer te wijten aan klimaatverandering (met als gevolg steeds langere droge seizoenen en mislukte oogsten), de degradatie van grond, een tekort aan water en de afname van de biodiversiteit.

Dr. Mohamed Porgo (DGPER): Duurzame en lokale productiesystemen zijn noodzakelijk als buffer tegen prijsschommelingen op de internationale markt

Dr. Mohamed Porgo, vertegenwoordiger van de directie ter bevordering van rurale economie (DGPER) reageerde dat duurzame landbouwpraktijken een antwoord zijn op de klimaatuitdaging en dat een nationale strategie nodig is om de prijspieken van waterimport aan banden te leggen. Meer algemeen zijn duurzame en lokale productiesystemen noodzakelijk als buffer tegen prijsschommelingen op de internationale markt.

Kritiek op pesticidenbeleid

Verder vormt volgens de DGPER het nationale pesticidengebruik een bedreiging voor de kwaliteit van de Burkinese voeding. Dr. Porgo: “In de agro-ecologische transitie moeten we ook strategieën ontwikkelen die de impact van pesticiden maximaal verminderen in het productief systeem.” Tot slot beklemtoonde dr. Porgo dat de transitie een langdurig proces wordt dat een gebundelde inspanning vereist.

Daarvan lijken de Burkinese staat, het Agence française de développement (Frans ontwikkelingsagentschap en mede-organisator van het overleg) en de Kreditanstalt für Wiederaufbau (Duitse bank voor ontwikkelingshulp) zich bewust. Ze hebben zich verenigd om het Burkinese ministerie van Landbouw te steunen en, in het kader van PACTE, in te zetten op contractlandbouw, agro-ecologische intensifiëring en de professionalisering van de betrokken actoren. In de contractlandbouw zijn de prijzen van de productie en de afnemers ervan contractueel vastgelegd.

Anne Ceillier, woordvoerder van PACTE, sprak de pers toe: “We staan aan de kant van het ministerie van Landbouw om een duurzame landbouwproductie in Burkina Faso te steunen, een systeem dat rekening houdt met een aantal uitdagingen waaronder de klimaatverandering die nu al zichtbaar is op het terrein. Het land kampt met voedselonzekerheid en moet veerkrachtige productiesystemen hanteren om aan de noden van de hele bevolking te kunnen voorzien.” Voor haar is agro-ecologie een noodzaak.

Noodzakelijke erkenning

Het nationale plan zorgt ervoor dat het programma van Solidagro en haar lokale partners in Burkina Faso in een groter kader opgenomen en erkend wordt. Dat is bijzonder positief. In de nabije toekomst zal Solidagro, vanuit de civiele maatschappij, de teksten van dit nationale plan kritisch opvolgen in een open dialoog met de overheid.

Deze tekst is gebaseerd op een artikel van Aïssata Laure G. Sidibé voor Lefaso.ne. 

Sluiten