Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Solidagro's partnerwerking in Bolivia: nieuwe wetten als antwoord op extreme droogteSolidagro's partnerwerking in Bolivia: nieuwe wetten als antwoord op extreme droogte

19 feb. 2024 door Solidagro

Het afgelopen jaar kregen de Boliviaanse plattelandsboeren het moeilijker dan ooit door extreme droogte. Dat beklemtoonde het belang van een doortastend voedsel- en waterbeleid. In 2023 keurde de gemeente Pojo dan ook als eerste in de regio een wet goed om de problematiek aan te pakken. De wet betekent een engagement om water voor de bevolking op lange termijn te garanderen. Tijdens onze campagne in september hebben we Pojo vaak aangehaald als voorbeeld van integraal waterbeheer.

Net als in Pojo gaf de gemeente Aiquile het goede voorbeeld met de goedkeuring van de wet voor voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit. Een vertegenwoordiging van de lokale bevolking en de gezondheids- en educatieve sector droeg deze wet aan met steun van onze lokale partner Agrecol. De wet promoot agro-ecologische productie, de ondersteuning van lokale producentenorganisaties en het gebruik van lokaal gezond voedsel voor schoolmaaltijden.

Het middenveld in Aiquile verzamelt voor beleidswerk rond voedselzekerheid.

Volgens de ngo Save The Children zijn ruim 200.000 gezinnen bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van de aanhoudende droogte

Voor de internationale campagne van Solidagro organiseerden de partners ecologische markten, sensibiliseringsactiviteiten met jongeren, journalisten en consumenten, en informatieverspreiding richting een breder publiek. Door de aanhoudende droogte richtte de campagne in Bolivia zich op het belang van duurzaam beheer van waterwingebieden. Volgens de ngo Save The Children zijn ruim 200.000 gezinnen met name uit de hooglanden bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van de aanhoudende droogte in 2023 (bron: MO*, oktober 2023).

Via artistiek festival maken jongeren tijdens de campagne kennis met waterbeheer. © Gaia Pacha

In oktober 2023 organiseerde Solidagro het eerste virtuele contact tussen de Boliviaanse Agro-ecologische Beweging (MAB) en het Filipijnse netwerk Agroecology X. Het ledenaantal van de MAB groeit sinds haar oprichting in 2020 sterk en het netwerk telt nu 68 lidorganisaties. Solidagro werkte mee aan de oprichting en schreef mee aan het manifest van het netwerk. In 2023 richtte de MAB zich op sensibilisering van consumenten vanuit de overtuiging dat het voedselsysteem pas echt duurzaam verandert, wanneer de consument gezond en onbespoten voedsel gaat eisen.* De MAB organiseerde in zes departementen van Bolivia bijeenkomsten met consumenten. Als resultaat hebben vier groepen consumenten zich georganiseerd tot belangenverenigingen.

De Boliviaanse Agro-ecologische Beweging komt samen met een consumentengroep.

*De visie van Solidagro verschilt hierin dat we werken vanuit het recht op gezond voedsel, waarbij overheden verantwoordelijk zijn voor het naleven van dit recht tegenover hun burgers. Daarom doen we naast sensibilisering van consumenten ook aan beleidswerk.

Watercrisis

Voor (ecologische) landbouw is water een voorwaarde. Als model voor andere dorpen legde Agrecol in vijf dorpen irrigatiesystemen aan. Een van de dorpen was Tablón, waar we een rondleiding deden om andere landbouwers warm te maken voor een agro-ecologische manier van werken. Ook onze lokale partner CENDA verbeterde de irrigatie in een dorp en gaf trainingen over ecologische productie. Verder brachten de partners een aantal waterwingebieden in kaart en ondersteunden ze activiteiten, zoals boslandbouw, om deze gebieden duurzaam te beheren.

Mensen verlaten massaal het dorp omdat er niet genoeg water is om iets te verdienen aan landbouw. Met het nieuwe irrigatiesysteem kunnen we terug productief boeren. - Rosendo Castellón, boerenleider in Tablón

Agrecol opende een ecologische winkel en wekelijkse markt met de naam Bolsaludable (‘Gezond Bolivia’) in de stad Cochabamba. Zo biedt de organisatie een plek aan boeren en boerinnen uit de omgeving voor de directe verkoop van gecertificeerde ecologische groenten.

Verder ondersteunde partner Gaia Pacha acht jongerenorganisaties rond milieu, agro-ecologie en waterbeheer, en zeven middelbare scholen met milieueducatie voor in totaal 400 leerlingen. Hiervoor lanceerde Gaia Pacha een interactief digitaal leerplatform met een toepassing om de impact te meten van individueel watergebruik op het milieu.

Gaia Pacha gaat langs in scholen en daagt de leerlingen uit creatief te werken rond duurzame landbouw via een wedstrijd.

Enkele cijfers

In 2023 verbeterden we met partner Agrecol de toegang tot irrigatiewater voor 86 boerengezinnen van vijf dorpen in vier gemeenten.

Tijdens de campagnemaand organiseerden we zeven activiteiten in Cochabamba met deelname van 40 journalisten, 770 scholieren, 40 leerkrachten, 50 jongeren van 6 jongerenorganisaties en 80 boeren- en boerinnen. Met onze boodschap bereikten we 13 media op radio, televisie en krant en 19.736 mensen via sociale media. 

Labels:

Met steun van

Sluiten