Ons telefoon: +32 3 777 20 15 Ons e-mailadres: info@solidagro.be

Terugblik: beleidswerk 2021

Terugblik: beleidswerk 2021

24 december 2021 door Solidagro vzw

Sinds december 2020 heeft Solidagro een beleidsmedewerker: Fairouz Gazdallah. Een collega die haar in geen tijd heeft ingewerkt, een vlijmscherpe pen heeft, eloquent voor elke doelgroep ons verhaal overbrengt. En daarboven ook een heerlijke dame om samen mee een koffie te gaan drinken (ja, da's een aanrader!). Ze blikt voor ons terug op het bewogen jaar 2021.

Fairouz, beleidsmedewerker Solidagro'Dit jaar kon ik, gezien de omstandigheden, niet anders dan stil staan bij de systemische tekortkomingen van ons landbouw- en voedselsysteem. Deze tekortkomingen hebben namelijk in grote mate de huidige covid-pandemie mogelijk gemaakt. Een voedselsysteembenadering en een genderlens was hiervoor onmisbaar in mijn analyses.' (Fairouz)

Voedseltop

De VN-Voedseltop in september was het momentum waarop heel wat leden van onze agro-ecologische beweging op wachtte. Om ons hierop voor te bereiden gaf Thierry Kesteloot van Oxfam een inleidende webinar over de VN-Voedseltop in december 2020. Daarop volgde een heleboel analyses van mijn hand over hoe zo’n voedseltop in zijn gang gaat, welke vraagstukken cruciaal zijn in zo’n beleidsprocessen en welk rol het maatschappelijk middenveld opneemt. We gebruikte onze sociale media kanalen om in te gaan op jullie vragen en bedenkingen over de relevantie van zo’n voedseltop in België.

'Samen met Fairouz rond de voedseltop werken, gaf onze externe communicatie een inhoudelijke boost!' (Debby, collega communicatie)

Groepsfoto aanwezigen op het webinar over de voedseltop (dec. '20)

Feminisme en agro-ecologie

Voor een webinar op het online-festival Kiemkracht sloegen we de handen in elkaar met Broederlijk Delen en boerinnen. Een gouden samenwerking om het thema ‘feminisme en agro-ecologie’ in de kijker te zetten. We lieten een boerin (Antoinette Simonart), een psycholoog (Ann Sterckx), een beleidsmedewerker (Suzy Serneels) en een Slam Poëet (Lisette Maneza) getuigen over het belang van gendergelijkheid als onvoorwaardelijke motor voor een ecologisch en sociaal voedselsysteem. Om de webinar een concrete uitwerking te geven schreef ik samen met Barbara Van Dyck, Professor politieke agro-ecologie aan de Universiteit van Conventry een artikel voor de denktank Oikos om stilstaan te staan bij de impact van een feministische discours op zowel boerinnen in het globale zuiden als in het globale noorden.

De beeldvorming en het discours rond de empowerment van rurale vrouwen in ontwikkelingssamenwerking klinkt veelbelovend. Feministisch in zekere zin. Maar hoe progressief is die zogenaamde feministische visie? En hanteren wij dezelfde standaarden voor de ingebeelde rol en rechten van boerinnen en landarbeidsters in Vlaanderen en Europa? (citaat artikel Oïkos)

Fairouz tijdens kiemkracht

Via het seminarie rechtenbenadering kreeg ik de kans om het genderaspect verder uit te werken samen met FOS en Le Monde Selon Les Femmes. Mensenrechtenactivisten die opkomen voor het recht op voedsel en arbeidsrechten krijgen dagelijks te maken met gender gerelateerd geweld. Naast het begeleiden van slachteroffers moeten ze al te vaak zelf geweld ondergaan omwille van hun engagement. We interviewden feministen vanuit sociale bewegingen en vakbonden. Tijdens deze sessie gaven Magali Verdier (begeleidster van huishoudelijk personeel zonder papieren) en Marie Caraj (experte mensenrechtenverdedigers) ons handvaten om de emancipatiestrijd verder te zetten ondanks de hardnekkige obstakels. Binnenkort kan je al de sessies van het seminarie rechtenbenadering bekijken.

Seminarie rechtenbenadering

Teleurstelling en hoop

Om van de teleurstellende resultaten van de VN-voedseltop een keerpunt en reflectiemoment te maken werkte ik mee aan een colloquium van de Coalitie Tegen de Honger. We nodigden high level experts uit zoals Michael Fakhri (VN-Special Rapporteur Recht op Voedsel), Chantal Clément (coördinator IPES-Food) en Joke Bosteels (adviseur kabinet Meryame Kitir) om ons een globale stand van zaken te geven over de uitdagingen die ons toekomst brengt. Ik modereerde er een gesprek tussen onze partner uit de Filippijnen en een partner van Caritas uit Niger met als hamvraag: Kunnen duurzame voedselsystemen een antwoord bieden op politieke instabiliteit en het wereldwijd fenomeen van plattelandsvlucht ?

Een van de uitdagingen wereldwijd, blijft de strijd tegen de honger. In onze welvarende wereld sterven nog jaarlijks 9 miljoen mensen door honger en ondervoeding. Terwijl er tezelfdertijd meer dan 1 miljard ton aan voedsel jaarlijks wordt weggesmeten. Covid heeft ook die uitdaging nog doen toenemen, ongelijkheid vergoot, economieën verzwakt en miljoenen mensen in extreme armoede geduwd. Nochtans hebben we de expertise en de middelen om honger te beëindigen, louter meer voedsel produceren zal het probleem niet oplossen maar eerlijkere en duurzamere systemen zijn nodig. (Joke Bosteels, adviseur kabinet Meryame Kitir) 

colloqiuim Coalitie tegen de Honger

Samen sterk?!

Samenwerking op vlak van beleid gebeurt niet enkel via conferenties. Vanuit Solidagro participeren we aan global calls met netwerken zoals de Civil Society Mechanism om onze strategiëen te coordineren. We dragen bij aan denktanks, we werken gezamenlijke acties uit met partners maar doen ook aan collectief schrijven. Dit jaar schreef ik ook samen met leden van Voedsel Anders aan een boek over de toekomst van landbouw in Vlaanderen. We belichtte er de impact van Vlaamse Landbouw op kleinschalige boeren in het globale zuiden. Het boek zal in het voorjaar van 2022 uitkomen, lees nu al een korte samenvatting.

Volgens de voorspellingen van het Wereld Voedsel Programma (WFP) stevenen we af naar een acute voedselcrisis in 2022. De toegang tot het recht op voedsel zal dus verder bemoeilijkt worden, samen met de landenkantoren blijven we volgend jaar daarom steevast aandacht geven aan de klimaat- en genderuitdagingen én goede praktijken om agro-ecologische voedselsystemen te verwezenlijken. Blijf onze kanalen in de gaten houden en bezorg me jouw bedenkingen, vragen (tot samenwerking) en feedback!'

 Auteur: Fairouz Gazdallah, beleidsmedewerker Solidagro

Naar de top

 

Labels:

Sluiten